Analýza systému vzdělávání a rozvoje pracovníků ve firmě Pramet Tools s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza systému vzdělávání a rozvoje pracovníků ve firmě Pramet Tools s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kressová, Petra
dc.contributor.author Schneiderová, Jarmila
dc.date.accessioned 2010-07-14T13:58:14Z
dc.date.available 2010-07-14T13:58:14Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2441
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou systému vzdělávání a rozvoje pracovníků ve firmě Pramet Tools s.r.o. V rámci teoretické části je provedena literární rešerše se zaměřením na podstatu a proces podnikového vzdělávání. V praktické části je provedena analýza současného systému vzdělávání v podniku. Na základě porovnání skutečnosti s teoretickými východisky jsou odhaleny nedostatky a navržena opatření jejich odstranění. cs
dc.format 78 s., 7 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 853831 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject podnikové vzdělávání cs
dc.subject systematické vzdělávání cs
dc.subject metody vzdělávání cs
dc.subject realizace vzdělávání cs
dc.subject hodnocení vzdělávání cs
dc.subject company education en
dc.subject systematic education en
dc.subject education methods en
dc.subject education implementation en
dc.subject education evaluation en
dc.title Analýza systému vzdělávání a rozvoje pracovníků ve firmě Pramet Tools s.r.o. cs
dc.title.alternative Analysis of educational system and employee's development in Pramet Tools s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Matošková, Jana
dc.date.accepted 2007-06-12
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis engages in the analysis of educational system and employee's development in Pramet Tools s.r.o. firm. Within the theoretical part is achieved the literary search concentrated on the basis of the company educational process. In the practical part is achieved the analysis of present educational system of this firm. On the basis of confrontation reality and theory is revealed deficiencies and proposed equip-ments to their elimination. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6732
dc.date.assigned 2007-03-16
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
schneiderová_2007_bp.pdfBlocked 833.8Kb PDF View/Open
schneiderová_2007_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
schneiderová_2007_op.doc 58Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account