Hodnocení efektivity Programu obnovy venkova ve Zlínském kraji

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hodnocení efektivity Programu obnovy venkova ve Zlínském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Koldová, Jana
dc.contributor.author Polepilová, Marcela
dc.date.accessioned 2010-07-14T13:58:45Z
dc.date.available 2010-07-14T13:58:45Z
dc.date.issued 2007-01-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2443
dc.description.abstract Cílem této práce je charakterizovat Program obnovy venkova a přiblížit jeho praktické využití. Nastíněný historický exkurz do problematiky venkova ukazuje momentální potřeby venkovského prostoru a určuje směry kterým se obnova ubírá. Na provedené analýze podmínek čerpání dotací a celkové výše uvolněných finančních prostředků v jednotlivých letech z krajských rozpočtů je zhodnocena efektivita a postoj Zlínského kraje k této problematice. V závěru práce je popsána soutěž Vesnice roku, která napomáhá propagovat obnovu venkova. cs
dc.format 56 s., 10 s. obr.příloh cs
dc.format.extent 1512137 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject venkov cs
dc.subject Program obnovy venkova cs
dc.subject Místní program obnovy vesnice cs
dc.subject mikroregion cs
dc.subject kraj cs
dc.subject obec cs
dc.subject efektivita cs
dc.subject Countryside en
dc.subject Program for Rural Development en
dc.subject Local Program Rural Development en
dc.subject microregion en
dc.subject region en
dc.subject municipality en
dc.subject effectiveness en
dc.title Hodnocení efektivity Programu obnovy venkova ve Zlínském kraji cs
dc.title.alternative Evaluation of Effectiveness of the Program for Rural Development in Zlin Region en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hájek, Oldřich
dc.date.accepted 2007-01-29
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to characterize the Program for Rural Development and to describe its practical application. Outlined historical excursion into the rural problems shows the present needs of the countryside and indicates future trends of the development. The effectiveness and the attitude of the Zlin regional authority to this questions are judged in the realized analysis of the conditions for the grants drawing and analysis of the total amount of the financial resources released from the regional budgets in the particular years. In the conclusion of this thesis there is described also the competition Village of the Year, which helps to promote the rural development. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 4617
dc.date.assigned 2006-10-20
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
polepilová_2007_bp.pdf 1.442Mb PDF View/Open
polepilová_2007_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
polepilová_2007_op.doc 43.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account