Strategie socio-ekonomického rozvoje mikroregionu Chřiby

DSpace Repository

Language: English čeština 

Strategie socio-ekonomického rozvoje mikroregionu Chřiby

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří
dc.contributor.author Obdržálková, Veronika
dc.date.accessioned 2013-10-11T20:04:54Z
dc.date.available 2013-10-11T20:04:54Z
dc.date.issued 2013-02-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/24465
dc.description.abstract Název bakalářské práce je strategie socio-ekonomického rozvoje Mikroregionu Chřiby. V teoretické části je popsána metodika práce při sběru dat a údajů, dále jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti regionální politiky, strategického plánování, základní pojmy mikroregionu a poslední část je věnovaná legislativnímu rámci. V praktické části je provedena socio-ekonomická analýza Mikroregionu Chřiby. Dále je součástí praktické části i SWOT analýza a dotazníkové šetření. Na základě těchto zjištěných informací je vypracována strategie socio-ekonomického rozvoje Mikroregionu Chřiby. cs
dc.format 74 s. (96 600 znaků) cs
dc.format.extent 3138258 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mikroregion cs
dc.subject regionální politika cs
dc.subject strategie rozvoje cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject strategické cíle cs
dc.subject návrhy projektů cs
dc.subject microregion en
dc.subject regional policy en
dc.subject development strategy en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject strategic objectives en
dc.subject proposals en
dc.title Strategie socio-ekonomického rozvoje mikroregionu Chřiby cs
dc.title.alternative Strategy for Socio-Economic Development of the Microregion Chřiby en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Danko, Lukáš
dc.date.accepted 2013-06-03
dc.description.abstract-translated The name of the Bachelor work is the strategy of socioeconomic development of Microregion Chriby. In the theoretical part is described the methodology for collecting data and further are explained the basic terms of regional policy, strategic planning, microregion and the last part is devoted to the legislative framework. In the practical part has been done the socioeconomic analysis of Microregion Chriby. Included in the practical part is SWOT analysis and the questionnaire. Based on these finded information is a strategy socioeconomic development of Microregion Chriby. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/119 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Management and Economics in Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 30114
dc.date.submitted 2013-05-17


Files in this item

Files Size Format View
obdržálková_2013_bp.pdf 2.992Mb PDF View/Open
obdržálková_2013_vp.zip 42.48Kb Unknown View/Open
obdržálková_2013_op.doc 127Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account