Polymerní kompozitní materiály v elektrotechnické praxi

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Polymerní kompozitní materiály v elektrotechnické praxi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rusnáková, Soňa
dc.contributor.author Polášek, Zdeněk
dc.date.accessioned 2013-10-11T23:24:07Z
dc.date.available 2013-10-11T23:24:07Z
dc.date.issued 2013-02-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/24537
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá studiem kompozitních materiálů při vedení tepla, elektrického proudu a mechanickými vlastnostmi, které hrají důležitou roli při aplikaci. K experimentu byl použit jeden typ uhlíkového prepregu M49 s epoxidovou pryskyřicí. Na tomto materiálu je zkoumána tepelná vodivost, elektrické vlastnosti a ohybové vlastnosti v závislosti na tloušťce. Práce popisuje postup výroby vzorků, měření jednotlivých zkoušek a ekonomické zhodnocení. cs
dc.format 98 s. (15 111 znaků) cs
dc.format.extent 4315181 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject prepreg cs
dc.subject uhlíkové vlákno cs
dc.subject epoxidová pryskyřice cs
dc.subject tepelná vodivost cs
dc.subject elektrická vodivosti cs
dc.subject modul pružnosti v ohybu cs
dc.subject prepreg en
dc.subject carbon fiber en
dc.subject epoxy resin en
dc.subject thermal conductivity en
dc.subject electrical conductivity en
dc.subject flexural modulus en
dc.title Polymerní kompozitní materiály v elektrotechnické praxi cs
dc.title.alternative Polymer Composite Materials for Electronic Applications en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Fojtl, Ladislav
dc.date.accepted 2013-06-05
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the study of composite materials, the conduction of heat, electricity and mechanical properties, which play an important role in the application. The experiment was used one type of carbon prepreg M49 with an epoxy resin. In this paper is investigated thermal conductivity, electrical characteristics and bending characteristics depending on the thickness. The work describes a process for the production of samples, measurement of individual tests and economic evaluation. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/206 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Výrobní inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Production Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 30292
dc.date.submitted 2013-05-06


Files in this item

Files Size Format View
polášek_2013_dp.pdf 4.115Mb PDF View/Open
polášek_2013_vp.pdf 142.8Kb PDF View/Open
polášek_2013_op.pdf 173.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account