Analýza řízení devizových rizik v cestovní kanceláři FLY UNITED, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza řízení devizových rizik v cestovní kanceláři FLY UNITED, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Král', Miloš cs
dc.contributor.author Rašťák, Tomáš cs
dc.date.accessioned 2013-10-12T00:13:43Z
dc.date.available 2013-10-12T00:13:43Z
dc.date.issued 2013-02-22 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/24569
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řízení devizových rizik v cestovní agentuře FLY UNITED, s.r.o. Je rozdělena do dvou částí ? teoretické a praktické. V teoretické části se zaměřuje na definování základních pojmů, které s řízením devizových rizik bez-prostředně souvisejí, především pak na charakteristiku jednotlivých finančních derivátů. V praktické části je provedena analýza devizové pozice společnosti, včetně srovnání predi-kovaného vývoje s vývojem skutečným. V závěru práce jsou vyslovena doporučení pro zlepšení stávajícího stavu řízení devizových rizik. cs
dc.format 65 s. (12 160 znaků) cs
dc.format.extent 1559672 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject analýza cs
dc.subject devizové riziko cs
dc.subject finanční deriváty cs
dc.subject forwardy cs
dc.subject futures cs
dc.subject kurzová ztráta cs
dc.subject měnový kurz cs
dc.subject opce cs
dc.subject swapy cs
dc.subject analysis en
dc.subject exchange rate en
dc.subject financial derivative en
dc.subject foreign exchange loss en
dc.subject foreign exchange risk en
dc.subject forwards en
dc.subject futures en
dc.subject options en
dc.subject swaps en
dc.title Analýza řízení devizových rizik v cestovní kanceláři FLY UNITED, s.r.o. cs
dc.title.alternative Analysis of Foreign Exchange Risk Management in a Travel Agency FLY UNITED Ltd. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Štilec, Jan cs
dc.date.accepted 2013-06-04 cs
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis focuses on the issue of the management of foreign exchange risks in the travel agency Fly United Ltd. It is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part aims at the definition of the basic terms related to the foreign exchange risks, especially it aims at the characteristics of financial derivatives. The practical part provides the analysis of the company's foreign exchange position including the comparison of the predicted development with the real one. The recommendation for the improvement of the current state of management of foreign exchange risks are provided in the final part of the thesis. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika, specializace Management a ekonomika podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 30024
dc.date.submitted 2013-05-17 cs


Files in this item

Files Size Format View
rašťák_2013_bp.pdf 1.487Mb PDF View/Open
rašťák_2013_vp.doc 126Kb Microsoft Word View/Open
rašťák_2013_op.doc 127Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account