Návrh a testování kompozitního dílu v muniční výrobě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh a testování kompozitního dílu v muniční výrobě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rusnáková, Soňa
dc.contributor.author Machů, Ivana
dc.date.accessioned 2013-10-12T00:18:45Z
dc.date.available 2013-10-12T00:18:45Z
dc.date.issued 2013-02-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/24572
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá kompozitními materiály při nahrazení kovového dílu dělostře-leckého náboje. Skládá se ze dvou hlavních částí a obrazové dokumentace. Teoretická část práce specifikuje literární studii speciální techniky, definuje kompozitní materiály, popisuje jejich jednotlivé složky. Praktická část dokumentuje výrobu dílu z kompozitních materiálů, což zahrnuje výrobu formy, výrobu samotných prototypů kompozitních nábojnic a jejich technicko-ekonomické zhodnocení. Mechanické ohybové zkoušky byly provedeny na univerzitním univerzálním zkušebním stroji ZWICK 1456. Střelecké zkoušky se uskutečnily na speciální podnikové zkušebně Bzenec. Obrazová dokumentace zachycuje postupnou výrobu prototypů nábojnic. cs
dc.format 102 cs
dc.format.extent 14852777 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Speciální výroba cs
dc.subject dělostřelecký náboj cs
dc.subject nábojnice cs
dc.subject prototyp cs
dc.subject kompozitní materiál cs
dc.subject pryskyřice cs
dc.subject Special production en
dc.subject artillery cartridge en
dc.subject cartridges en
dc.subject prototype composite ma -terial en
dc.subject resin en
dc.title Návrh a testování kompozitního dílu v muniční výrobě cs
dc.title.alternative Design and testing of composite part in an ammunition production en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Dvořák, Zdeněk
dc.date.accepted 2013-06-04
dc.description.abstract-translated This thesis deals with composite materials when replacing metal parts of artillery rounds. It consists of two main parts and video documentation. The theoretical part of this work specifies the special techniques of literary study, defines composite materials and describes their individual components. The practical part documents the production of parts made of composite materials, which includes mold making, production of prototype composite shells themselves and their techno- economic evaluation. Mechanical bending tests were conducted on a university universal testing machine ZWICK 1456th. Shooting tests were realized at a special busi-ness service Bzenec. Pictorial documentation captures progressive prototyping cartridges. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/206 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Výrobní inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Production Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 30241
dc.date.submitted 2013-05-10


Files in this item

Files Size Format View
machů_2013_dp.pdf 14.16Mb PDF View/Open
machů_2013_vp.pdf 141.5Kb PDF View/Open
machů_2013_op.pdf 128.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account