Ochrana pokožky před UV zářením

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Ochrana pokožky před UV zářením

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hauerlandová, Iva
dc.contributor.author Šťastná, Kateřina
dc.date.accessioned 2013-10-12T00:38:27Z
dc.date.available 2013-10-12T00:38:27Z
dc.date.issued 2013-02-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/24595
dc.description.abstract Předkládaná bakalářská práce se zabývá vlivem slunečního záření na pokožku. Kromě po-pisu jednotlivých složek slunečního záření je zde stručně popsána stavba kůže a především pak patologické změny, které se v kůži vlivem UV záření odehrávají. Tyto změny jsou rozděleny na změny akutní a subakutní a na změny chronické. Nejrozsáhlejší část práce je poté věnována způsobům a prostředkům ochrany pokožky před slunečním zářením. cs
dc.format 47 s. cs
dc.format.extent 1761373 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject UV záření cs
dc.subject pokožka cs
dc.subject fotoprotekce cs
dc.subject melanin cs
dc.subject UV filtr cs
dc.subject UV radiation en
dc.subject skin en
dc.subject photoprotection en
dc.subject melanin en
dc.subject UV filter en
dc.title Ochrana pokožky před UV zářením cs
dc.title.alternative UV Protection of Skin en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vltavská, Pavlína
dc.date.accepted 2013-06-05
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the influence of solar radiation on the skin. Besides description of particular components of solar radiation there is a description of the skin structure and special attention is paid to the pathological changes caused by UV radiation. These changes are categorized into acute, subacute and chronic. The largest part of the thesis is devoted to the methods and means of skin protection. en
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/145 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and Economics of Fat, Cosmetics and Production Detergent en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 30938
dc.date.submitted 2013-05-24


Files in this item

Files Size Format View
šťastná_2013_bp.pdf 1.679Mb PDF View/Open
šťastná_2013_vp.doc 92Kb Microsoft Word View/Open
šťastná_2013_op.doc 93Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account