Optimalizace prostorového uspořádání výrobního procesu automobilových chladičů ve společnosti Visteon-Autopal, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Optimalizace prostorového uspořádání výrobního procesu automobilových chladičů ve společnosti Visteon-Autopal, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rašner, Jaroslav
dc.contributor.author Pavlica, Vladan
dc.date.accessioned 2013-10-12T00:39:32Z
dc.date.available 2013-10-12T00:39:32Z
dc.date.issued 2013-02-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/24596
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci výrobního procesu automobilových chladičů ve společnosti Visteon-Autopal, s.r.o. a jeho prostorového uspořádání. Cílem této práce je analyzovat současný stav výrobního procesu a navrhnou jeho zlepšení. V teoretické části jsou nastíněna východiska pro část praktickou. V části praktické je pak provedena analýza současného stavu výrobního procesu, na jejímž základě jsou navrženy změny vedoucí k zvýšení efektivity výroby. cs
dc.format 55 s. (51896 znaků) cs
dc.format.extent 4557480 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject štíhlá výroba cs
dc.subject layout cs
dc.subject výrobní náklady cs
dc.subject hodnotová analýza cs
dc.subject časové studie cs
dc.subject procesní a materiálový tok cs
dc.subject KAIZEN cs
dc.subject inovace cs
dc.subject lean production en
dc.subject layout en
dc.subject production costs en
dc.subject value stream mapping en
dc.subject time studies en
dc.subject material and process flow en
dc.subject KAIZEN en
dc.subject innovations en
dc.title Optimalizace prostorového uspořádání výrobního procesu automobilových chladičů ve společnosti Visteon-Autopal, s.r.o. cs
dc.title.alternative Optimization of Automotive Radiators Production Process Layout at Visteon-Autopal, Ltd. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hart, Martin
dc.date.accepted 2013-06-05
dc.description.abstract-translated Subject of this bachelor thesis is optimization of automotive radiators production process in company Visteon-Autopal, Ltd. The aim of this bachelor thesis is to analyse current status of production process and propose its improvement. Theoretical part outlines basis for practical part. Practical part deals with analysis of current production process status based on which there are outlined production efficiency improvement suggestions. en
dc.description.department Ústav logistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/106 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Logistika a management cs
dc.thesis.degree-discipline Logistics and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 31493
dc.date.submitted 2013-05-07


Files in this item

Files Size Format View
pavlica_2013_bp.pdf 4.346Mb PDF View/Open
pavlica_2013_vp.pdf 42.22Kb PDF View/Open
pavlica_2013_op.pdf 158.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account