Využití ultrazvuku pro zmírnění projevů acne vulgaris

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití ultrazvuku pro zmírnění projevů acne vulgaris

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hauerlandová, Iva
dc.contributor.author Podlipná, Jana
dc.date.accessioned 2013-10-12T00:52:35Z
dc.date.available 2013-10-12T00:52:35Z
dc.date.issued 2013-02-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/24606
dc.description.abstract Práce se zabývá působením nízkofrekvenčního ultrazvuku na aknózní pokožku. Teoretická část je zaměřena na strukturu a funkce kůže a její vlastnosti, podrobněji je popsána problematika onemocnění mazových žláz. V další části se práce soustředí na onemocnění acne vulgaris, jeho etiologii a léčbu. Nízkofrekvenční ultrazvuk je v současné době velmi často využíván k čištění pleti a k zapracování aktivních látek do pokožky. Práce shrnuje dosavadní poznatky o vlastnostech nízkofrekvenčního ultrazvuku a jeho vlivu na kůži. Vzhle-dem k tomu, že v kosmetických salonech je ošetření ultrazvukem nabízeno pro zlepšení stavu aknózní pleti, byl vliv tohoto ošetření zkoumán na probandkách s tímto typem pleti. V praktické části se tedy práce zabývá možností využití ultrazvuku ke zmírnění projevů acne vulgaris. cs
dc.format 60 s. (10 925 znaků) cs
dc.format.extent 2863335 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kůže cs
dc.subject mazové žlázy cs
dc.subject acne vulgaris cs
dc.subject ultrazvuk cs
dc.subject ultrazvuková špachtle cs
dc.subject Acne vulgaris en
dc.subject low-frequency ultrasound en
dc.subject ultrasonic spatula en
dc.subject sebaceous gland en
dc.title Využití ultrazvuku pro zmírnění projevů acne vulgaris cs
dc.title.alternative The Use of Ultrasound to Reduce the Symptoms of Acne Vulgaris en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pavlačková, Jana
dc.date.accepted 2013-06-05
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis focuses on the effect of low-frequency ultrasound on acne prone skin. The theoretical part is devoted to the structure and function of the skin and its characteris-tic with more detailed description of sebaceous gland issues. Acne vulgaris, its etiology and treatment is reviewed in the next part of the thesis. Low frequency ultrasound is often used for skin cleaning and for improving penetration of active substances. Thesis summarises existing findings about low-frequency ultrasound characteristics and its effect on skin. In view of the fact that cosmetic salons use ultrasonic spatula for acneic skin treatment, its effects was evaluated on two volunteers with acne prone skin. Practical part of the thesis is therefore dedicated to possibilities of ultrasound use for reducing acne vulgaris signs. en
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/145 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and Economics of Fat, Cosmetics and Production Detergent en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 30875
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-05-24


Files in this item

Files Size Format View
podlipná_2013_bp.pdf 2.730Mb PDF View/Open
podlipná_2013_vp.doc 94Kb Microsoft Word View/Open
podlipná_2013_op.doc 97Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account