Elektroakustické detektory v laboratorních cvičeních

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Elektroakustické detektory v laboratorních cvičeních

Show simple item record

dc.contributor.advisor Adámek, Milan
dc.contributor.author Zdráhal, Petr
dc.date.accessioned 2013-10-12T17:18:38Z
dc.date.available 2013-10-12T17:18:38Z
dc.date.issued 2013-02-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/24664
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá elektroakustickými detektory, rozděluje a popisuje jednotlivé detektory podle jejich principu funkčnosti. Další část práce porovnává akustické detektory s jinými typy detektorů. V praktické části jsem sestavoval akustický detektor tlaku a ultrazvukový detektor. Následně je vytvořená laboratorní úloha pro předmět Technické prostředky bezpečnostního průmyslu, která se skládá z teoretické a praktické části měření. Tato úloha je na konci práce vypracována. cs
dc.format 60 s.(61 703 znaků) cs
dc.format.extent 2118050 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject elektroakustický detektor cs
dc.subject detektor tříštění skla cs
dc.subject ultrazvukový detektor cs
dc.subject akustický detektor tlaku cs
dc.subject electroacoustic detector en
dc.subject glass break detector en
dc.subject ultrasonic detector en
dc.subject acoustic pressure detector en
dc.title Elektroakustické detektory v laboratorních cvičeních cs
dc.title.alternative Electroacoustic Detectors in Labs<br> en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Skočík, Petr
dc.date.accepted 2013-06-12
dc.description.abstract-translated This thesis deals with electroacoustic detectors, distributes and describes the detectors according to their principle of operation. Another part of the thesis compares the acoustic detectors with other types of detectors. In the practical part I have compiled the acoustic pressure detector and ultrasonic detector. Subsequently, there is created a laboratory task for the subject Technical equipment security industry, which consists of theoretical and practical measurements. This task is solved is at the end of the thesis. en
dc.description.department Ústav bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/92 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 31733
dc.date.submitted 2013-05-30
local.subject elektroakustika cs
local.subject detektory cs
local.subject electro-acoustics en
local.subject detectors en


Files in this item

Files Size Format View
zdráhal_2013_bp.pdf 2.019Mb PDF View/Open
zdráhal_2013_vp.doc 291Kb Microsoft Word View/Open
zdráhal_2013_op.pdf 175.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account