Automatizovaný sběr dat při měření efektivních hodnot elektrických signálů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Automatizovaný sběr dat při měření efektivních hodnot elektrických signálů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Navrátil, Milan
dc.contributor.author Samohýl, Martin
dc.date.accessioned 2010-07-14T14:06:06Z
dc.date.available 2010-07-14T14:06:06Z
dc.date.issued 2007-05-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2473
dc.description.abstract Cílem mojí bakalářské práce je vytvořit pracoviště pro automatizovaný sběr dat při měření efektivních hodnot elektrických signálů z dostupných prostředků v laboratoři a tím vytvořit laboratorní úlohu do předmětu "Zpracování signálů". Teoretická část práce vysvětluje základní pojmy z měření v elektrotechnice a automatizované měření. Dále je zde napsáno jakými způsoby je možné měřit stejnosměrné a střídavé napětí a jaké chyby při měření vznikají. Jsou tu také vysvětleny pojmy efektivní hodnota střídavého proudu a napětí. Praktická část popisuje realizaci automatizovaného pracoviště a vývoj programového vybavení pro automatizovaný sběr dat při měření efektivních hodnot elektrických signálů. Na závěr bakalářské práce jsem navrhl koncepci laboratorní úlohy do předmětu "Zpracování signálů" a provedl měření efektivních hodnot elektrických signálů. cs
dc.format 65 s. cs
dc.format.extent 1941264 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject VEE Pro en
dc.subject Effective value en
dc.subject Automated measurement en
dc.subject Processing of Signals en
dc.subject VEE Pro cs
dc.subject Efektivní hodnota cs
dc.subject Automatizovaná měření cs
dc.subject Zpracování signálů cs
dc.title Automatizovaný sběr dat při měření efektivních hodnot elektrických signálů cs
dc.title.alternative The automated data collecting whilst measuring the effective value of the electrical signals en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Křesálek, Vojtěch
dc.date.accepted 2007-06-21
dc.description.abstract-translated The aim of my bachelor thesis is to create a working site for the automated data collecting whilst measuring the effective value of the electrical signals from available resources in laboratory in order to make up a laboratory essay for the subject "Processing of Signals'q. In the theoretical part you can find explanation of the basic notions from measuring in electrotechnics and automated measuring. There is written how you can measure DC and AC electric voltage and which mistakes can appear. There are also explanations of the notions as effective value of alternating current and voltage. In the practical part there is a description of the realisation of the automatized working place and development of software for the automated data collecting whilst measuring the effective value of the electrical signals. Finally I have proposed the conception of the laboratory essay for the subject "Processing of Signals'q and measured the effective value of the electrical signals. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 6276
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade C
utb.result.grade C
local.subject učební pomůcky cs
local.subject sběr dat cs
local.subject teaching aids en
local.subject data collection en


Files in this item

Files Size Format View
samohýl_2007_bp.pdf 1.851Mb PDF View/Open
samohýl_2007_vp.doc 292Kb Microsoft Word View/Open
samohýl_2007_op.doc 293.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account