Pohon výrobního zařízení se šnekovou převodovkou a pojistnou spojkou

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Pohon výrobního zařízení se šnekovou převodovkou a pojistnou spojkou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Volek, František
dc.contributor.author Kučera, Radek
dc.date.accessioned 2010-07-14T14:11:16Z
dc.date.available 2010-07-14T14:11:16Z
dc.date.issued 2007-05-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2475
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá studiem ozubených převodů, blíže pak teorií šnekových soukolí se zaměřením na globoidní šnekové soukolí. Literární studie je zaměřena na nejdůležitější veličiny potřebné k samotnému výpočtu a návrhu převodových soukolí obecných i šnekových. Součástí práce je návrh a výpočet zabezpečovacího pohonu sestávajícího z dvoustupňové převodovky, s globoidním šnekovým soukolím a soukolím přímým se šikmými zuby a pojistné třecí spojky dle zadaných parametrů. Na základě výpočtu byla vypracována technická dokumentace pro nenormalizované součásti převodovky. cs
dc.format 135 cs
dc.format.extent 36836753 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Šneková převodovka cs
dc.subject globoidní šnekové soukolí cs
dc.subject přímé soukolí se šikmými zuby cs
dc.subject lamelová třecí spojka cs
dc.subject Worm gear en
dc.subject globoid gearing en
dc.subject helical gearing en
dc.subject multi-plate friction clutch en
dc.title Pohon výrobního zařízení se šnekovou převodovkou a pojistnou spojkou cs
dc.title.alternative Industrial transmission with worm gearbox and safety friction clutch en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sýkorová, Libuše
dc.date.accepted 2007-06-19
dc.description.abstract-translated This work deals with a study of geared transmission, particularly with a theory of worm gears focusing on a globoid gearing. A literary study is focused on the most important values needed for a calculation and a projection of the worm and general gears. The work includes projection and calculation of a gearing, which consists of a two-stage gearbox with a globoid gear and a helical gear, and a friction clutch in accordance with required parameters. A technical documentation for unnormalized parts of the gearbox is based on the calculation. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/146 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 5398
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kučera_2007_bp.pdfBlocked 35.13Mb PDF View/Open
kučera_2007_vp.doc 39Kb Microsoft Word View/Open
kučera_2007_op.doc 38Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account