Forma neforma

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Forma neforma

Show simple item record

dc.contributor.advisor Štraneková, Mária
dc.contributor.author Hortová, Radka
dc.date.accessioned 2013-10-13T00:37:51Z
dc.date.available 2013-10-13T00:37:51Z
dc.date.issued 2012-12-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/24803
dc.description.abstract Forma oděvu byla v tvorbě vždy v popředí mého zájmu. Rozhodla jsem se proto ve své diplomové práci zkoumat druhy těchto forem. V teoretické části se zabývám konstrukcí a dekonstrukcí v oděvu, kde se věnují především technickým řešením a přístupům k oděvu. Dále rozebírám přístup avantgardistů v módě a jejich přínos. K závěru teoretické práce se věnuji novým formám v oděvu. V praktické části popisuji vlastní přístup ke kolekci, filo-zofii a techniku. Přidávám technickou dokumentaci i fotodokumentaci kolekce. cs
dc.format 65 s.(59 064 znaků) cs
dc.format.extent 3505771 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject forma cs
dc.subject konstrukce oděvu cs
dc.subject dekonstrukce cs
dc.subject avantgarda cs
dc.subject form en
dc.subject garment construction en
dc.subject deconstruction en
dc.subject avant-garde en
dc.title Forma neforma cs
dc.title.alternative Form and Negation en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Buch, Jana
dc.date.accepted 2013-06-12
dc.description.abstract-translated Form in the creation of clothing was always in the forefront of my interest. I decided, therefore, in his thesis to explore these kinds of forms. In the theoretical part deals with the construction and deconstruction of the garment, where it engaged primarily technical solutions and approaches to clothing. Further analyze the fashion avant-garde approach and their benefits. The conclusion of the theoretical work is devoted to the new forms of clothing. In the practical part I describe the approach to the collection, the philosophy and technique. Adding technical documentation and photographic documentation collection. en
dc.description.department Ústav designu oděvu a obuvi cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/184 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Design oděvu cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Fashion Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 29246
dc.date.submitted 2013-05-17


Files in this item

Files Size Format View
hortová_2013_dp.pdf 3.343Mb PDF View/Open
hortová_2013_vp.zip 18.41Kb Unknown View/Open
hortová_2013_op.doc 90Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account