Posouzeni rizik evakuace osob se sníženou pohyblivostí v rámci areálu Nemocnice Prostějov

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Posouzeni rizik evakuace osob se sníženou pohyblivostí v rámci areálu Nemocnice Prostějov

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomek, Miroslav
dc.contributor.author Alfieri, Barbora
dc.date.accessioned 2013-10-13T02:28:03Z
dc.date.available 2013-10-13T02:28:03Z
dc.date.issued 2013-02-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/24867
dc.description.abstract Práce pojednává o analýze rizik spojených s evakuací osob se sníženou pohyblivostí v rámci areálu Nemocnice Prostějov. Práce řeší možnost vzniku krizových situací v areálu nemocnice, popis činnosti při vzniku mimořádné události a její následné evakuace. Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část je zaměřena na všeobecné vysvětlení a popis dané problematiky, která je pak v praktické části realizována výpočtem obsazení objektu osobami a skladbou osob se sníženou pohyblivostí a výpočtem dopravní kapacity evakuačních výtahů. cs
dc.format 57 s. (56 005 znaků) cs
dc.format.extent 1053341 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject bezpečnost cs
dc.subject evakuace cs
dc.subject nemocnice cs
dc.subject ochrana cs
dc.subject opatření cs
dc.subject osoby cs
dc.subject pohyblivost cs
dc.subject riziko cs
dc.subject snížený cs
dc.subject safety en
dc.subject evacuation en
dc.subject hospitál en
dc.subject protection en
dc.subject precautions en
dc.subject people with reduced mobility en
dc.subject risk en
dc.title Posouzeni rizik evakuace osob se sníženou pohyblivostí v rámci areálu Nemocnice Prostějov cs
dc.title.alternative Assessment of Evacuation Risks for People with Reduced Mobility within the Prostejov Hospital Complex en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šafařík, Zdeněk
dc.date.accepted 2013-06-11
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis deals with the analysis of the risks connected with the evacuation of people with reduced mobility within the area of the Hospital Prostějov. Thesis deals the possibility of creation crisis in the hospital area, the description of the activity in case of an emergency and its subsequent evacuation. The bachelor's thesis consists of a theoretical and practical parts. The theoretical part focuses on the general explanation and description of this issue, which is then carried out in the practical part with the calculation of occupation of the area by people and the structure of the people with reduced mobility and calculation of the transport capacity of the evacuation lifts. en
dc.description.department Ústav krizového řízení cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/105 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 32177
dc.date.submitted 2013-05-10


Files in this item

Files Size Format View
alfieri_2013_bp.pdf 1.004Mb PDF View/Open
alfieri_2013_vp.pdf 116.8Kb PDF View/Open
alfieri_2013_op.pdf 43.96Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account