Povodně a město Přerov

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Povodně a město Přerov

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mašek, Ivan
dc.contributor.author Tománek, Jiří
dc.date.accessioned 2013-10-13T02:29:04Z
dc.date.available 2013-10-13T02:29:04Z
dc.date.issued 2013-02-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/24868
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou povodní ve městě Přerov. Definuje základní pojmy související s povodněmi, popisuje historický vývoj povodní v Přerově a charakterizuje řeku Bečvu. Dále rozebírá základní legislativu a přibližuje koncepční materiály ochrany obyvatelstva. V praktické části je posouzen současný stav protipovodňové ochrany města a analyzovány současné prvky zabezpečení. Na základě provedené analýzy jsou v návrhové části představeny protipovodňová opatření města. cs
dc.format 61 s. (67232) cs
dc.format.extent 3674790 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mimořádná událost cs
dc.subject krizová situace cs
dc.subject Přerov cs
dc.subject Bečva cs
dc.subject povodně cs
dc.subject protipovodňová opatření cs
dc.subject mosty cs
dc.subject poldr cs
dc.subject koryto cs
dc.subject emergency en
dc.subject crisis situation en
dc.subject Přerov en
dc.subject Bečva en
dc.subject flood en
dc.subject flood control en
dc.subject bridges en
dc.subject polder en
dc.subject riverbed en
dc.title Povodně a město Přerov cs
dc.title.alternative Floods and the Town Přerov en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tomek, Miroslav
dc.date.accepted 2013-06-10
dc.description.abstract-translated This bachelor project deals with the thesis of flood in the town Přerov. It defines basic expressions hanging with flood, it describes historical progress of flood in Přerov and characterizes the river Bečva. Further analysis the basic legislation and describes concept materials of inhabitants protection. In the practical part is assessed the current state of flood protection and analysed current safety features. Based on findings focuses on introduction flood control of the town. en
dc.description.department Ústav krizového řízení cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/105 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 31783
dc.date.submitted 2013-05-15


Files in this item

Files Size Format View
tománek_2013_bp.pdf 3.504Mb PDF View/Open
tománek_2013_vp.pdf 94.60Kb PDF View/Open
tománek_2013_op.pdf 47.92Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account