Studium tepelně izolačních vlastností obuvnických materiálů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Studium tepelně izolačních vlastností obuvnických materiálů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hlaváček, Petr
dc.contributor.author Zachová, Barbora
dc.date.accessioned 2010-07-14T14:19:00Z
dc.date.available 2010-07-14T14:19:00Z
dc.date.issued 2006-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2487
dc.description.abstract Objem výroby obuvi ve světě se zvyšuje. Toto zvýšení je způsobeno vyšší porodností a také zvyšujícím se věkem populace. Střední spotřeba obuvi na jednoho člověka za rok činí 2 páry, v Evropské unii a ve Spojených státech 4,3 a v Asii 1,6. Většina lidí ujde za den přibližně 2-3 km (dospělý 9 tisíc kroků, dítě 20 tisíc kroků), mnozí v průběhu své každodenní činnosti ještě mnohem více. Tepelná ochrana nohy zvláště v zimních měsících hraje důležitou roli v zachování dobré funkce a zdraví každého jedince. Úkolem oděvu a obuvi je, aby správně oděný a obutý člověk podal v každém prostředí maximální tělesný či duševní výkon. Oděvy i obuv jsou často vyrobeny z několika druhů materiálů spojených různými technikami. Nesprávné sestavení materiálů a také nevhodné způsoby jejich spojení mohou být příčinou značného snížení komfortu při nošení a naopak. Tato práce se tedy zaměřuje na studium tepelně izolačních vlastností svrškových obuvnických materiálů měřením tepelné vodivosti při laboratorních podmínkách a s přibývající vlhkostí. V další části práce byla testována tepelná ochrana nohou na skupině probandů. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject tepelná vodivost cs
dc.subject useň cs
dc.subject relativní vlhkost cs
dc.subject Alambeta cs
dc.subject thermal conductivity en
dc.subject leather en
dc.subject relative humidity en
dc.subject Alambeta en
dc.title Studium tepelně izolačních vlastností obuvnických materiálů cs
dc.title.alternative Heat insulating properties of shoe materials en
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2007-01-22
dc.description.abstract-translated The volume of the world shoe production is increasing. This growth is given by higher natality and also by increasing life expectancy of the population. The average shoe consumption of a man per year is two pairs of shoes, 4.3 pairs in the European Union and the USA and 1.6 in Asia. Most people go daily about 2-3 km (i.e. adult makes about 9 thousand steps, child up to 20 thousand steps), many even much more due to their everyday activities. Thermal foot protection, mainly in the winter time, plays an important role in keeping good foot function and health of everyone. The task of clothes and shoes is that well dressed and booted man would in each surrounding achieve maximal physical and psychical effort. Both clothes and shoes are often made from several materials which are connected by various techniques. Incorrect material composition and also incorrect ways of their connection can cause large decrease of comfort of clothes and shoes while their wear and vice versa. This thesis deals with the study of thermal insulation properties of the upper shoe materials by measuring of thermal conductivity at laboratory conditions and then also with increasing humidity. In another part of this thesis thermal foot protection was tested on a chosen group of probands. en
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie makromolekulárních látek cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of Macromolecular Substances en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 5143
dc.date.assigned 2003-09-01


Files in this item

Files Size Format View
zachová_2007_vp.doc 34.5Kb Microsoft Word View/Open
zachová_2007_op.zip 8.991Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account