Rodový odkaz

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rodový odkaz

Show simple item record

dc.contributor.advisor Štraneková, Mária
dc.contributor.author Španingerová, Helena
dc.date.accessioned 2013-10-13T03:47:16Z
dc.date.available 2013-10-13T03:47:16Z
dc.date.issued 2012-12-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/24897
dc.description.abstract Téma mé bakalářské práce je kolekce inspirovaná rodovým řemeslem. Podkovářství, kovářství, kov, jezdectví. Kolekce je převedením pánského pracovního a jezdeckého oděvu do dámské kolekce. Inspiruji se kovářstvím a jezdectvím, které se v naší rodině po desítky generací dědí z otce na syna. Mnou a mojí sestrou tato tradice končí, tak chci touto prací vzdát čest našemu odkazu. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřená na podkovářství, kovářství, jezdectví a oděvy, které se v těchto profesích užívají. Praktická část je zaměřená na technické zpracování oděvů. cs
dc.format 54 s. (48 256 znaků) cs
dc.format.extent 4086385 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject řemeslo cs
dc.subject kov cs
dc.subject zpracování cs
dc.subject tradiční materiál cs
dc.subject craft en
dc.subject metal processing en
dc.subject the traditional material en
dc.title Rodový odkaz cs
dc.title.alternative Generic Link en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kaňkovská, Ivana
dc.date.accepted 2013-06-11
dc.description.abstract-translated The topic of my bachelor work is a collection inspired by the generic craft. Farriery, blacksmithing, metal, horse riding. The collection is converting men's work and equestrian clothing for women collection. Inspired by blacksmiths and riding that in our family for dozens of generations passed down from father to son. Me and my sister this tradition ends so I want this work seem to honor our heritage. Bachelor thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part is focused on horseshoeing, blacksmithing, horse riding and clothes that are in these professions use. The practical part is focused on technical garment manu-facture. en
dc.description.department Ústav designu oděvu a obuvi cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/125 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Design oděvu cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Fashion Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 29235
dc.date.submitted 2013-05-17


Files in this item

Files Size Format View
španingerová_2013_bp.pdf 3.897Mb PDF View/Open
španingerová_2013_vp.zip 21.91Kb Unknown View/Open
španingerová_2013_op.pdf 237.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account