Integrovaný záchranný systém a jednotky požární ochrany na území ORP Uherské Hradiště

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Integrovaný záchranný systém a jednotky požární ochrany na území ORP Uherské Hradiště

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lošek, Václav
dc.contributor.author Malina, Lubomír
dc.date.accessioned 2013-10-13T04:36:30Z
dc.date.available 2013-10-13T04:36:30Z
dc.date.issued 2013-02-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/24927
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o složkách integrovaného záchranného systému na území obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště. Práce řeší technické vybavení, způsob práce a rozmístění vybraných složek integrovaného záchranného systému. Teoretická část je zaměřena na problematiku integrovaného záchranného systému vobecné rovině. V praktické části jsem se zaměřil na konkrétní region, tedy území obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště. cs
dc.format 85 cs
dc.format.extent 16494450 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject integrovaný záchranný systém cs
dc.subject jednotky požární ochrany cs
dc.subject policie České republiky cs
dc.subject zdravotnická záchranná služba cs
dc.subject integrated rescue system en
dc.subject fire protection units en
dc.subject police of the Czech Republic en
dc.subject emergency medical service en
dc.title Integrovaný záchranný systém a jednotky požární ochrany na území ORP Uherské Hradiště cs
dc.title.alternative Integrated Rescue System and Fire Protection Units on Territory of Uherské Hradiště en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Káčer, Ján
dc.date.accepted 2013-06-10
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the components of the integrated rescue system in the municipality with extended competence of Uherské Hradiště. The work mentions the technical equipment, the methods and the placement of selected components of the integrated rescue system. The theoretical part is focused on the integrated rescue system in general. In the practical part I focused on a specific region of Uherské Hradiště. en
dc.description.department Ústav krizového řízení cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/105 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 31763
dc.date.submitted 2013-05-09


Files in this item

Files Size Format View
malina_2013_bp.pdf 15.73Mb PDF View/Open
malina_2013_vp.pdf 44.32Kb PDF View/Open
malina_2013_op.rtf 5.300Mb RTF file View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account