Projekt zlepšení motivačního systému ve firmě HP TRONIC - prodejny elektro a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt zlepšení motivačního systému ve firmě HP TRONIC - prodejny elektro a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bačák, Milan
dc.contributor.author Karlíková, Beáta
dc.date.accessioned 2010-07-14T14:20:07Z
dc.date.available 2017-05-04T23:00:27Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2492
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na zlepšení motivačního systému firmy HP TRONIC - pro-dejny elektro a.s. Nejprve jsem charakterizovala současné zaměstnanecké výhody a systém odměňování zaměstnanců společnosti. Sestavila jsem dotazník na jehož základě se poku-sím najít přednosti a nedostatky v motivaci zaměstnanců. Na základě vyhodnoceného do-tazníku vytvořím projekt zlepšení motivace ve společnosti HP TRONIC - prodejny elektro a.s. cs
dc.format 86 s., 7 s. příloh cs
dc.format.extent 1040418 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2017
dc.subject Motivace cs
dc.subject hodnocení cs
dc.subject HP TRONIC-prodejny elektro a.s. cs
dc.subject výhody cs
dc.subject Motivation en
dc.subject appreciation en
dc.subject HP TRONIC-elektronic store plc en
dc.subject benefits en
dc.title Projekt zlepšení motivačního systému ve firmě HP TRONIC - prodejny elektro a.s. cs
dc.title.alternative Improvement of the motivational system in the HP TRONIC - prodejny elektro a.s. company project. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Polášková, Magda
dc.date.accepted 2007-06-05
dc.description.abstract-translated My thesis is focused at improvement of the motivational system of the HP TRONIC - electronic store plc. At first I made characteristic of the contemporary employee's ameni-ties and of the employee's remuneration system. I made up a questionnaire on its basis I will attempt to find preferences and deficiencies in the employee's motivation. I'll create a project of the motivation improvement in the HP TRONIC - electronic store plc. based upon the evaluated questionnaire. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6133
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
karlíková_2007_dp.pdfBlocked 1016.Kb PDF View/Open
karlíková_2007_vp.pdf 294.2Kb PDF View/Open
karlíková_2007_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account