Testování mechanických vlastností modifikovaných polymerů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Testování mechanických vlastností modifikovaných polymerů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maňas, David
dc.contributor.author Jurčová, Marie
dc.date.accessioned 2013-10-13T07:27:19Z
dc.date.available 2013-10-13T07:27:19Z
dc.date.issued 2013-02-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/24995
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce bylo měření mikrotvrdosti PA plněné 30% GF. Měření bylo provedeno na mikrotvrdoměru Micro Combi Testeru při aplikovaném zatížení 0,5 a 1 N. Polyamid 6 plněný skelným vláknem byl modifikován beta zářením v dávkách 0, 15, 30, 45, 66, 99, 132, 165, 198 kGy. Naměřené výsledky ukázaly zlepšení mechanických vlast-nosti povrchové vrstvy. cs
dc.format 63 s. cs
dc.format.extent 2219185 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mikrotvrdost cs
dc.subject beta záření cs
dc.subject mechanické vlastnosti cs
dc.subject polyamid 6 cs
dc.subject microhardness en
dc.subject beta radiation en
dc.subject mechanical properties en
dc.subject polyamide 6 en
dc.title Testování mechanických vlastností modifikovaných polymerů cs
dc.title.alternative Testing of Mechanical Properties of Modified Polymers en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ovsík, Martin
dc.date.accepted 2013-06-12
dc.description.abstract-translated The aim of this study was to measure micro-filled PA 30% GF. Measurements were performed on microhardness Micro Combi Tester at applied load of 0.5 and 1N.Polyamide 6 filled with glass fiber was modified by beta radiation in doses of 0, 15, 30, 45, 66, 99, 132, 165, 198 kGy. The measured results showed improvement in the mechanical properties of the surface layer. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/146 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 30540
dc.date.submitted 2013-05-17


Files in this item

Files Size Format View
jurčová_2013_bp.pdf 2.116Mb PDF View/Open
jurčová_2013_vp.pdf 158.0Kb PDF View/Open
jurčová_2013_op.pdf 127.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account