Projekt transformace účetních výkazů společnosti mediaport s.r.o. na účetní výkazy podle mezinárodních účetních standardů účetního výkaznictví

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt transformace účetních výkazů společnosti mediaport s.r.o. na účetní výkazy podle mezinárodních účetních standardů účetního výkaznictví

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skopalík, Aleš
dc.contributor.author Vrbková, Iveta
dc.date.accessioned 2010-07-14T14:22:47Z
dc.date.available 2010-07-14T14:22:47Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2501
dc.description.abstract Tématem mé diplomové práce je transformace účetní závěrky podle české účetní legislativy na účetní závěrku sestavenou podle Mezinárodních účetních standardů. Práci jsem rozdělila na dvě části, a to teoretickou a praktickou. V první teoretické části se věnuji vývoji harmonizace účetnictví, popíšu hlavní účetní systémy a provedu základní srovnání vybraných Mezinárodních účetních standardů. Druhou praktickou část zaměřím na samotný převod českých účetních výkazů společnosti mediaport s.r.o. na účetní výkazy dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Uvedu zde jednotlivé postupy převodu a jejich analýzu. Následně zobrazím uvedené výkazy v souladu s IAS/IFRS. cs
dc.format 81 s., 16 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1226350 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Mezinárodní standardy účetního výkaznictví cs
dc.subject česká účetní legislativa cs
dc.subject harmonizace účetnicví cs
dc.subject účetní závěrka cs
dc.subject International financial reporting standards en
dc.subject Czech accounting legislation en
dc.subject accounting har-monization en
dc.subject balances statement en
dc.title Projekt transformace účetních výkazů společnosti mediaport s.r.o. na účetní výkazy podle mezinárodních účetních standardů účetního výkaznictví cs
dc.title.alternative Project of Transformation of Financial Statements of the company mediaport s.r.o. into Financial Statements in accordance with International Financial Reporting Standards en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Ohlídal, Michal
dc.date.accepted 2007-06-06
dc.description.abstract-translated The subject of my master thesis is a transformation of balance statement according to a Czech accounting legislation that follows the International Accounting Standards. The thesis is divided in two parts theoretical and practical. In the theoretical part I look at the developement of accounting harmonization, describe main accounting systems and carry out a basic comparition of chosen International Ac-counting Standards with accounting legislation in the Czech Republic. The second part I aim for the transformation of th Czech financial accounting statements of the company Mediaport s.r.o. to the financial accounting statements according to the International financial reporting standards. There are individual processes of transfer and their analysis looked at. Subsequently there are pictured the statements according to IAS/IFRS. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 5699
dc.date.assigned 2007-03-05
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
vrbková_2007_dp.pdfBlocked 1.169Mb PDF View/Open
vrbková_2007_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
vrbková_2007_op.pdf 758.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account