Aplikace pro evidenci tvorby a průběhu zakázek, skladového materiálu a prvků zabezpečení proti nechtěnému poškození a ztrátě dat

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aplikace pro evidenci tvorby a průběhu zakázek, skladového materiálu a prvků zabezpečení proti nechtěnému poškození a ztrátě dat

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slovák, Dalibor
dc.contributor.author Bejda, Radek
dc.date.accessioned 2013-10-13T08:56:00Z
dc.date.available 2013-10-13T08:56:00Z
dc.date.issued 2013-02-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25035
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce, je vytvořit jednoduchou objektově relační aplikaci pro osvitové studio, zabezpečenou pomocí definovaných uživatelských účtů s vymezením jejich pravomocí podle stanovených uživatelských rolí. Uživatelé budou přes vytvořené rozhraní aplikace data vkládat a zpracovávat. Data budou spravována pomocí SQL Serveru a sdílena pouze v interní firemní síti. Aplikace bude dále sledovat a zaznamenávat stav spotřeby materiálu, servisních událostí a poskytovat adresář odběratelů. Budoucí výhodou této aplikace, by měla být nezávislost na jiném komerčním programu s možností rozšíření o další služby či analýzy, bez nutnosti celkové změny aplikace a lepší zabezpečení proti ztrátě nebo poškození dat. Smyslem aplikace bude po dlouhodobějším provozu, možnost vytvářet statistiky z uložených dat a poskytovat informace pro další ekonomickou strategii firmy. cs
dc.format 55 cs
dc.format.extent 8737650 bytes cs
dc.format.mimetype application/zip cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Objektově relační databáze cs
dc.subject uživatelské účty cs
dc.subject uživatelské role cs
dc.subject osvitová deska cs
dc.subject zakázka cs
dc.subject Object-relational database en
dc.subject users accounts en
dc.subject users roles en
dc.subject plate imagesetter en
dc.subject contract en
dc.title Aplikace pro evidenci tvorby a průběhu zakázek, skladového materiálu a prvků zabezpečení proti nechtěnému poškození a ztrátě dat cs
dc.title.alternative An Evidence and Process Application for Orders and Repository Materials with the Implementation of Security Interfaces.<br> en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Král, Erik
dc.date.accepted 2013-06-12
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to create a simple object-relational application for the exposure studio and secured by defined user accounts and their respective powers under defined user roles. Users will enter data through the application interface and process them. The data will be managed by SQL Server and shared only on an internal corporate network. The application will also monitor and record the state of material consumption, service events and provide a directory of customers. Future advantage of this application should be the independence of any other commercial program, the possibility of further service or analysis extension without changing the application and overall better security against loss or damage to data. The purpose of the application after the long-term operation will be the possibility of creating statistics from stored data for further economic strategy of the company. en
dc.description.department Ústav bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/92 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 32707
dc.date.submitted 2013-05-31
local.subject evidence cs
local.subject skladové hospodářství cs
local.subject software cs
local.subject síťové aplikace cs
local.subject records en
local.subject warehouse management en
local.subject software en
local.subject network applications en


Files in this item

Files Size Format View
bejda_2013_bp.zip 8.332Mb Unknown View/Open
bejda_2013_vp.doc 289.5Kb Microsoft Word View/Open
bejda_2013_op.pdf 205.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account