Hrozby a rizika v obci s rozšířenou působností Hlinsko v Čechách a jejich analýza

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hrozby a rizika v obci s rozšířenou působností Hlinsko v Čechách a jejich analýza

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lošek, Václav
dc.contributor.author Čaloudová, Martina
dc.date.accessioned 2013-10-13T09:02:10Z
dc.date.available 2013-10-13T09:02:10Z
dc.date.issued 2013-02-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25040
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je analýza hrozeb a rizik obce s rozšířenou působností Hlinsko v Čechách. Teoretická část je zaměřena na vymezení důležitých pojmů v oblasti krizového řízení, legislativy, stručný popis a využití havarijních plánů, podrobný popis obce s rozšířenou působností Hlinsko, včetně historie, charakteristiky území a organizační struk-tury. Druhá část práce se věnuje analýze vybraných živelních pohrom a technologických havárií na daném území, rozborem dotazníkového šetření úrovně připravenosti obyvatel-stva na mimořádné události a doporučení ke zlepšení stávajícího stavu. cs
dc.format 75 s. (76 793 znaků) cs
dc.format.extent 1694127 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Obec s rozšířenou působností cs
dc.subject hrozba cs
dc.subject riziko cs
dc.subject krizové řízení cs
dc.subject živelní pohro-ma cs
dc.subject technologická havárie cs
dc.subject mimořádná událost cs
dc.subject Municipality with extended competence en
dc.subject threat en
dc.subject risk en
dc.subject crisis management en
dc.subject natural disaster en
dc.subject technological accidents en
dc.subject extraordinary incidents en
dc.title Hrozby a rizika v obci s rozšířenou působností Hlinsko v Čechách a jejich analýza cs
dc.title.alternative Threats and Risks in Municipality with the Extended Competence Hlinsko v Čechách and their Analysis en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Maňásek, Jaromír
dc.date.accepted 2013-06-10
dc.description.abstract-translated The objective of the bachelor thesis is analysis of threats and risks of municipality with extended competence Hlinsko v Čechách. Theoretical part focuses on defining of important terms in area of crisis management and legislation, brief description of emergency plans and their usage, detailed description of municipality with extended competence Hlinsko v Čechách including its history, characteristics of the area and administrative structure. The second part aims on analysis of selected natural disasters and technological accidents in location given, analysis of questionnaire about the level of readiness of population for extraordinary incidents and recommendations for improvements of current conditions. en
dc.description.department Ústav krizového řízení cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/105 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 31741
dc.date.submitted 2013-05-10


Files in this item

Files Size Format View
čaloudová_2013_bp.pdf 1.615Mb PDF View/Open
čaloudová_2013_vp.pdf 98.57Kb PDF View/Open
čaloudová_2013_op.pdf 46.96Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account