Vlastnosti filmů z kolagenních hydrolysátů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vlastnosti filmů z kolagenních hydrolysátů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mokrejš, Pavel
dc.contributor.author Václavková, Libuše
dc.date.accessioned 2010-07-14T14:24:21Z
dc.date.available 2010-07-14T14:24:21Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2506
dc.description.abstract Teoretická část práce se věnuje biodegradabilním filmům proteinického původu a možnostem přípravy litím a termoplastifikačním způsobem. Dále jsou uvedeny možnosti modifikace filmů a jejich průmyslové aplikace. V experimentální části se sledoval přídavek síťovala typu dialdehydu škrobu, doby kondicionování a teploty rozpouštěcího média na rozpustnosti filmů z kolagenního hydrolysátu. Tepelné charakteristiky byly zjišťovány pomocí diferenciální snímací kalorimetrie a termogravimetrie. Sledoval se vliv přídavku síťovala na pevnost gelu a tání gelu. Dále byly provedeny zkoušky rozpustnosti. cs
dc.format 103 s. cs
dc.format.extent 2879601 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject bílkoviny cs
dc.subject biodegradabilní filmy cs
dc.subject gely cs
dc.subject zkouška rozpustnosti cs
dc.subject tepelné a mechanické vlastnosti cs
dc.subject proteins en
dc.subject biodegradable films en
dc.subject gel en
dc.subject solubility exam en
dc.subject thermal and mechanical properties en
dc.title Vlastnosti filmů z kolagenních hydrolysátů cs
dc.title.alternative Properties of collagen hydrolysate films en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mládek, Milan
dc.date.accepted 2007-06-12
dc.description.abstract-translated The theoretical part of presented work deals with biodegradable films of a protein origin and their preparation possibilities by a casting and a thermoplastic methods. Further, it describes possibilities of modification of films and their industrial application. The experimental part pursued the addition of a cross-linking agent type dialdehyde starch, time of conditioning and solvent temperatures on solubility of the films from collagen hydrolyses. Thermal characteristics were characterized by differential scanning calorimetry and thermogravimetry. An influence of cross-linking upon stronghold of the gel and melting of the gel was observed. Furthermore, the solubility tests were performed. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/201 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství polymerů cs
dc.thesis.degree-discipline Polymer Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 5722
dc.date.assigned 2006-11-11
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
václavková_2007_dp.pdf 2.746Mb PDF View/Open
václavková_2007_vp.doc 51Kb Microsoft Word View/Open
václavková_2007_op.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account