Analýza motivace a odměňování zaměstnanců firmy Fans, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza motivace a odměňování zaměstnanců firmy Fans, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Linhart, Petr
dc.contributor.author Kopecká, Dagmar
dc.date.accessioned 2010-07-14T14:24:32Z
dc.date.available 2010-07-14T14:24:32Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2507
dc.description.abstract Bakalářská práce analyzuje problémy, které souvisejí s řešením motivace, odměňování a efektivity práce. Cílem bylo provést analýzu spokojenosti pracovníků ve firmě Fans, a.s. Hlinsko. Teoretická část je provedena jako literární průzkum a na základě teoretických pramenů formuluje podstatu pojmů jako motivace, stimulace, potřeba, mzda Praktická část zahrnuje popis firmy, analýzu pracovní spokojenosti jejich zaměstnanců, závěr a doporučení vyplývající z této analýzy. Na základě zjištěných nedostatků navrhuje opatření ke zlepšení motivace a stimulace zaměstnanců a zvýšení motivace jejich pracovního jednání. cs
dc.format 75 cs
dc.format.extent 911131 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Motivace cs
dc.subject stimulace cs
dc.subject potřeba cs
dc.subject firemní kultura cs
dc.subject pracovní spokojenost cs
dc.subject Motivation en
dc.subject stimulation en
dc.subject need en
dc.subject company culture en
dc.subject job satisfaction en
dc.title Analýza motivace a odměňování zaměstnanců firmy Fans, a.s. cs
dc.title.alternative Analysis of employees motivation and remuneration in Fans,Inc. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gregar, Aleš
dc.date.accepted 2007-06-15
dc.description.abstract-translated This bachelor work analyses problems which are connected with resolution motivation, remuneration and efectivity of work. The goal was to realize analysis of employees satisfaction in the firm Fans, Inc. Hlinsko. The theoretical part is made as literary research and on base of theoretical sources is formulated essence of conception like motivation, stimulation, need, remuneration The practical part includes description of the company, analysis of its employees satisfaction, conclusion and recommendation resulting from the analysis. On the basic of the recognized defect resulting from analyze is suggested some way to stimulate employees and improve their motivation for work. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 5764
dc.date.assigned 2007-03-16
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
kopecká_2007_bp.pdfBlocked 889.7Kb PDF View/Open
kopecká_2007_vp.doc 46Kb Microsoft Word View/Open
kopecká_2007_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account