Využití PIR detektorů v průmyslu komerční bezpečnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití PIR detektorů v průmyslu komerční bezpečnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Adámek, Milan
dc.contributor.author Chodúr, Ján
dc.date.accessioned 2013-10-13T12:43:59Z
dc.date.available 2013-10-13T12:43:59Z
dc.date.issued 2013-02-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25121
dc.description.abstract Táto práca oboznamuje čitateľa so základnými časťami a princípom fungovania PIR detektorov a ich využitia v priemysle komerčnej bezpečnosti, zameriava sa na PIR detektory, ktoré sa najčastejšie používajú v PKB a porovnáva ich dosah, spoľahlivosť, odolnosť voči planým poplachom a cenovú náročnosť. Praktická časť obsahuje návrh laboratórneho cvičenia pre predmet Technické prostriedky bezpečnostného priemyslu Pre laboratórne cvičenie sú vypracované návody a vzorové protokoly. cs
dc.format 54 s. (52790 znaků) cs
dc.format.extent 2667521 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Priemysel komerčnej bezpečnosti cs
dc.subject Technické prostriedky bezpečnostného priemyslu cs
dc.subject PIR detektory cs
dc.subject laboratórne cvičenie cs
dc.subject Commercial security industry en
dc.subject security industry technical equipment en
dc.subject PIR detectors en
dc.subject laboratory exercise en
dc.title Využití PIR detektorů v průmyslu komerční bezpečnosti cs
dc.title.alternative The Use of PIR Detectors in the Commercial Security Industry<br> en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Skočík, Petr
dc.date.accepted 2013-06-12
dc.description.abstract-translated This work acquaints the reader with the basic elements and principles of operation of PIR detectors and their use in commercial security industry, focusing on PIR detectors, which are mostly used in PKB and compares their reach, reliability, resistance to false alarms and price demands. The practical part contains a proposal laboratory exercises for the subject technical equipment security industry. For the laboratory exercises are designed instuction and sample protocols en
dc.description.department Ústav bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/92 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 31681
dc.date.submitted 2013-05-30
local.subject průmysl komerční bezpečnosti cs
local.subject laboratorní úlohy cs
local.subject laboratory exams en


Files in this item

Files Size Format View
chodúr_2013_bp.pdf 2.543Mb PDF View/Open
chodúr_2013_vp.doc 290Kb Microsoft Word View/Open
chodúr_2013_op.pdf 176.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account