Replikace tělesných částí pro výrobu protetických náhrad

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Replikace tělesných částí pro výrobu protetických náhrad

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bílek, Ondřej
dc.contributor.author Knedla, Tomáš
dc.date.accessioned 2013-10-13T10:55:55Z
dc.date.accessioned 2013-10-13T17:25:34Z
dc.date.available 2013-10-13T10:55:55Z
dc.date.available 2013-10-13T17:25:34Z
dc.date.issued 2013-02-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25176
dc.description.abstract Ve své diplomové práci se budu věnovat replikaci tělesných částí pro výrobu protetických náhrad. Cílem této práce je vytvořit vhodný řídící kód pro řízení obráběcího zařízení, na němž se bude provádět výroba modelu protetické náhrady. V teoretické části diplomové práce se zaměřím na odvětví týkající se ortopedických protetik, metody měření končetin a problematice amputací. V teoretickém bloku se budu věnovat dále protézám horních, dolních končetin různých typů a používaným materiálům pro jejich výrobu. Teoreticky popíši také různé typy CNC frézování. V praktické části diplomové práce se budu věnovat snímání tělní části pomocí 3D skeneru. Získaná data ze skenovacího zařízení budou dle potřeby upraveny a zpracovány. Data budou zpracovány v CAD programu. Praktická část bude dále obsahovat vytvoření modelu protézy a její přizpůsobení amputaci. Dále bude obsahovat strategii obrábění s řídícím kódem pro obrábění části modelu protézy. Navržená strategie bude ověřena prostřednictvím simulace. Na závěr praktické části bude provedeno obrobení části modelu protézy. en
dc.format 113 en
dc.format.extent 148660316 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Protetika en
dc.subject protéza en
dc.subject protetometrie en
dc.subject 3D skener en
dc.subject CNC en
dc.subject frézování en
dc.subject Prosthetics en
dc.subject prosthetic device en
dc.subject prostheticmetria en
dc.subject 3D scanner en
dc.subject CNC en
dc.subject milling en
dc.title Replikace tělesných částí pro výrobu protetických náhrad en
dc.title.alternative Replication of Body Parts for the Manufacturing of a Prothetics en
dc.type diplomová práce en
dc.contributor.referee Kocman, Karel
dc.date.accepted 2013-06-03
dc.description.abstract-translated In my diploma thesis I am going to pursue replication of body parts for prosthetics production. Aim of this work is to create suitable managing code for steering mechanism, which will be used for production of prosthetic model. In theoretical part of diploma thesis I will focus on orthopedic prosthetics branch, methods of limbs measuring and the issue of amputation. In theoretical block I will also pursue the issue of different types of upper and lower limbs prosthetics and materials used for their production. Theoretically I am going to describe different types of CNC millings too. In practical part of diploma thesis I am going to pursue human parts scanning by 3D scanner. Gained data from scanner will be modified and processed as needed. This information will be processed in CAD program. The practical part will include preparing of prosthetic device model and its adjustment according to amputation. It is going to include milling strategy through managing code for model milling. Proposed strategy will be verified through simulation. In conclusion of the practical part the model prosthesis will be machine processed. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství en
dc.description.result obhájeno en
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/206 en
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 en
dc.thesis.degree-discipline Konstrukce technologických zařízení en
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment Construction en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství en
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 30274
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-05-10


Files in this item

Files Size Format View
knedla_2013_dp.pdf 141.7Mb PDF View/Open
knedla_2013_vp.pdf 156.2Kb PDF View/Open
knedla_2013_op.pdf 116.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account