Biodegradace polyesterů a kopolyesterů v biodegradabilními plnivy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Biodegradace polyesterů a kopolyesterů v biodegradabilními plnivy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jančová, Petra
dc.contributor.author Nováková, Jarmila
dc.date.accessioned 2013-10-13T20:10:48Z
dc.date.available 2013-10-13T20:10:48Z
dc.date.issued 2013-02-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25217
dc.description.abstract Komerčně dostupné biologicky rozložitelné aromaticko-alifatické kopolyestery Ecoflex a Ecoflex s plnivem, jsou určeny pro výrobu mulčovacích filmů v oblasti zemědělství a navíc jsou používány i v mnoha dalších aplikacích. Tyto materiály ve formě fólií byly podrobeny biodegradačním testům za aerobních podmínek v půdním prostředí a v prostředí kompostu, s cílem porovnat míru biodegradace u obou vzorků. Biodegradační testy probíhaly 99 dní (14 týdnů) a biodegradace byla hodnocena metodou plynové chromatografie s teplotně vodivostní detekcí (GC/TCD), měřením produkce oxidu uhličitého (CO2). Z výsledků biodegradačních testů bylo potvrzeno, že Ecoflex s přídavkem škrobového plniva je lépe biologicky rozložitelný. Nejvyšší biodegradace, cca 55 %, bylo dosaženo u vzorků Ecoflexu s plnivem v prostředí nejenom kompostu, ale i v prostředí zemědělských půd. Biodegradace Ecoflexu bez plniva dosahovala cca 15 % v prostředí kompostu a cca 8 % v prostředí zemědělských půd. Následně byl také proveden mikrobiologický rozbor půd a kompostu. Vliv půdního prostředí na povrch testovaných fólií byl zkoumán pomocí skenovací elektronové mikroskopie (SEM), kterou byly závěry z biodegradačních testů o lepší biodegradovatelnosti Ecoflexu s plnivem potvrzeny. cs
dc.format 105 s. cs
dc.format.extent 3132698 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Biodegradace cs
dc.subject Aromaticko-alifatický kopolyester cs
dc.subject Ecoflex cs
dc.subject Škrob cs
dc.subject Půda cs
dc.subject Kompost cs
dc.subject Plynová chromatografie cs
dc.subject Biodegradation en
dc.subject Aromatic-aliphatic copolyester en
dc.subject Ecoflex en
dc.subject Starch en
dc.subject Soil en
dc.subject Compost en
dc.subject Gas chromatography en
dc.title Biodegradace polyesterů a kopolyesterů v biodegradabilními plnivy cs
dc.title.alternative Biodegradation of Polyesters and Copolyesters with Biodegradable Filler en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Růžička, Jan
dc.date.accepted 2013-06-17
dc.description.abstract-translated A pure Ecoflex and Ecoflex with starchy filler are commercial biodegradation aliphatic-aromatic copolyesters which have been developed for an industrial production of mulch films in agriculture and moreover these materials can be use in many other applications. The pure Ecoflex and Ecoflex with starchy filler in form of films were subjected to biodegradation tests. Biodegradation tests were performed under aerobic conditions in soil environment and an environment of compost. The goal of these biodegradation tests was to compare a biodegradation rate for both Ecoflex materials. Biodegradation tests were performed for 99 days (14 weeks). Biodegradation was evaluated by measuring of carbon dioxide production using gas chromatography with thermal conductivity detection (GC/TCD). It was confirmed by the biodegradation tests that the Ecoflex with starchy filler was more biodegradable than the pure Ecoflex. In a case of the Ecoflex with a starchy filler, there was achieved the highest biodegradation rate about 55 %. This biodegradation took place in an environment of compost and the agricultural soil as well. Biodegradation of the pure Ecoflex reached roughly 15 % in a case of compost and about 8 % in a case of agricultural soil. Microbiological analysis of soils and compost was carried out subsequently. Influences of the biological environment on surface of films were investigated by using scanning electron microscopy (SEM). This method confirmed better degradation abilities of the Ecoflex with filler than without. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/200 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Enviromental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 29763
dc.date.submitted 2013-05-17


Files in this item

Files Size Format View
nováková_2013_dp.pdf 2.987Mb PDF View/Open
nováková_2013_vp.zip 70.09Kb Unknown View/Open
nováková_2013_op.doc 100.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account