Projekt uplatnění Modelu excelence EFQM ve společnosti Moravia Cans a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt uplatnění Modelu excelence EFQM ve společnosti Moravia Cans a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Jiří
dc.contributor.author Kopřivová, Zuzana
dc.date.accessioned 2010-07-14T14:29:18Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2522
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je uplatnění Modelu excelence EFQM ve společnosti Moravia Cans a.s. Teoretická část se zabývá poznatky z oblasti řízení kvality, totálního řízení kvality (TQM) a zejména pak Modelem excelence EFQM, tedy nástrojem, jímž je koncepce TQM v praxi realizována. Praktická část se skládá z představení společnosti, následuje kritická analýza současného stavu řízení kvality. V rámci projektové části je navržen postup pro uplatnění Modelu EFQM ve společnosti, s výhledem na dosažení Ceny České republiky za jakost v období tří let od zahájení celého projektu. cs
dc.format 107 s. cs
dc.format.extent 3618746 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2037
dc.subject Benchmarking cs
dc.subject EFQM cs
dc.subject Excelence cs
dc.subject Inovace cs
dc.subject ISO cs
dc.subject Kvalita cs
dc.subject Proces cs
dc.subject RADAR cs
dc.subject Sebehodnocení cs
dc.subject Systém managementu cs
dc.subject TQM cs
dc.subject Benchmarking en
dc.subject EFQM en
dc.subject Excellence en
dc.subject Innovation en
dc.subject ISO en
dc.subject Management system en
dc.subject Pro-cess en
dc.subject Quality en
dc.subject RADAR en
dc.subject Self-evaluation en
dc.subject TQM en
dc.title Projekt uplatnění Modelu excelence EFQM ve společnosti Moravia Cans a.s. cs
dc.title.alternative The project of using The EFQM Excellence Model in the company Moravia Cans a.s. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Skopalík, Aleš
dc.date.accepted 2007-05-29
dc.date.vskp-available 2037-05-04
dc.description.abstract-translated The aim of this diploma thesis is using The EFQM Excellence Model in the company Moravia Cans a.s. The theoretical part of the work is dealing with knowledge from the area of quality assurance, Total Quality Management and mainly with The Excellence Model EFQM, which is one of the TQM's application tools in pratice. The practical part consists of introducing the company, then there is a critical analysis of the present state of quality management in the company. Within the frame of the project, the way of using the EFQM Model in the company is proposed, together with the prospect of obtaining the National Quality Award of the Czech Republic in the three years' horizon from the start of the project. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 5612
dc.date.assigned 2007-03-05
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
kopřivová_2007_dp.pdfBlocked 3.451Mb PDF View/Open
kopřivová_2007_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
kopřivová_2007_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account