Integrovaný záchranný systém a jednotky požární ochrany na území obce s rozšířenou působností - Hranice (Olomoucký kraj)

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Integrovaný záchranný systém a jednotky požární ochrany na území obce s rozšířenou působností - Hranice (Olomoucký kraj)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lošek, Václav
dc.contributor.author Večeřa, Filip
dc.date.accessioned 2013-10-13T21:07:51Z
dc.date.accessioned 2013-10-13T21:26:33Z
dc.date.available 2013-10-13T21:07:51Z
dc.date.available 2013-10-13T21:26:33Z
dc.date.issued 2013-02-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25247
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je analýza problematiky rizik a hrozeb ve vztahu k ochraně obyvatelstva ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hranice a seznámení se stavem jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému, jako základního nástroje ochrany obyvatelstva, na teritoriu obce s rozšířenou působností Hranice. Sběr dat a analýza byla provedena studiem vztažných materiálů a rozhovory se zástupci krizového managementu města a jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému. Teoretická část se zaměřuje na historický vývoj bezpečnostních a záchranných složek, na pojmy a legislativu problematiky, rozbor mimořádných událostí a seznámení s nástroji řešení mimořádných událostí. Praktická část analyzuje hrozby a mapuje připravenost jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému na území obce s rozšířenou působností Hranice. en
dc.format 124 en
dc.format.extent 102998675 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject krizové řízení en
dc.subject Integrovaný záchranný systém en
dc.subject mimořádná událost en
dc.subject ochrana obyvatelstva en
dc.subject jednotky požární ochrany en
dc.subject crisis management en
dc.subject Integrated Rescue System en
dc.subject incidents en
dc.subject population protection en
dc.subject fire departments en
dc.title Integrovaný záchranný systém a jednotky požární ochrany na území obce s rozšířenou působností - Hranice (Olomoucký kraj) en
dc.title.alternative Integrated Rescue System and Fire Departments in the Municipality with Extended Authority - Hranice (Olomouc Region) en
dc.type bakalářská práce en
dc.contributor.referee Káčer, Ján
dc.date.accepted 2013-06-11
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to analyze the risks and threats with regard to population protection and to give an overview of the forces of the Integrated Rescue System as a key instrument of the population protection in the territory of the municipality with extended authority ? Hranice. Data collection and analysis are based on studying materials and interviews with representatives of crisis management office and chiefs of the units of the Integrated Rescue System. The theoretical part focuses on the historical development of security and rescue services, the terminology and legislation, the analysis of incidents and the tools which are employed to address them. The practical part analyzes the threats and maps the preparedness of the forces of the Integrated Rescue System in the municipality with extended authority ? Hranice. en
dc.description.department Ústav krizového řízení en
dc.description.result obhájeno en
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/105 en
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 en
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik en
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství en
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 32369
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-05-09


Files in this item

Files Size Format View
večeřa_2013_bp.pdf 98.22Mb PDF View/Open
večeřa_2013_vp.pdf 98.34Kb PDF View/Open
večeřa_2013_op.pdf 45.15Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account