Projekt marketingové komunikace sportovní akce OKBOOGIE.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt marketingové komunikace sportovní akce OKBOOGIE.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kramoliš, Jan cs
dc.contributor.author Tománek, Michal cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T14:29:53Z
dc.date.available 2010-07-14T14:29:53Z
dc.date.issued 2007-05-04 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2525
dc.description.abstract Práce pojednává o marketingové komunikační strategii a propagaci jako významném faktoru úspěšnosti festivalu, který je zaměřený na parašutistické seskoky z letadla. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část vymezuje základní teoretická východiska, která se tématu dotýkají. Praktická část analyzuje projektové aktivity s přihlédnutím ke sponzoringu. Krátce je věnována úspěšnému navázání spolupráce s partnery. Dále se práce zabývá jednotlivými nástroji komunikačního mixu a nabízí základní předpoklady, které vytváří nezbytnou platformu pro úspěšnou realizaci sportovní akce ve Slováckém aeroklubu Kunovice cs
dc.format 71 s. cs
dc.format.extent 956551 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Marketingová komunikace cs
dc.subject reklama cs
dc.subject podpora prodeje cs
dc.subject public relations cs
dc.subject osobní prodej cs
dc.subject přímý marketing cs
dc.subject fundraising cs
dc.subject sponzoring cs
dc.subject sport cs
dc.subject Marketing comunication en
dc.subject advertisement en
dc.subject sales promotion en
dc.subject propagation en
dc.subject public relations en
dc.subject personal sale en
dc.subject direct marketing en
dc.subject fundraising en
dc.subject sponzoring en
dc.subject sport en
dc.title Projekt marketingové komunikace sportovní akce OKBOOGIE. cs
dc.title.alternative Marketing communication project of sporting action OKBOOGIE. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Podlešák, Petr cs
dc.date.accepted 2007-05-30 cs
dc.description.abstract-translated This work deals with the marketing communication strategy and promotion as significant factor of the successful realized festival which is focused on skydiving. It is devided into theoretical and practical parts. First part defines the basic theoretical ressource that links the whole theme. The practical part analyses project activity as regards sponsoring. Shortly is dedicated how to link-up cooperation with customers. Is engaged in comunication mix instruments and project also offer basic conditions, that migh help to create a necessary platform for the succesful realization of the sporting action in Slovak aeroclub Kunovice. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 5861
dc.date.assigned 2007-03-09 cs
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
tománek_2007_dp.pdf 934.1Kb PDF View/Open
tománek_2007_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
tománek_2007_op.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account