Stanovení množství dusíku a uhlíku v půdní mikrobiální biomase fumigačně extrakční metodou

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Stanovení množství dusíku a uhlíku v půdní mikrobiální biomase fumigačně extrakční metodou

Show full item record

No preview available
Title: Stanovení množství dusíku a uhlíku v půdní mikrobiální biomase fumigačně extrakční metodou
Author: Bartuňková, Michaela
Advisor: Jančová, Petra
Abstract: Základní charakteristikou mikroorganismů tvořících půdní biomasu je obsah uhlíku a dusíku a změny poměru C:N v půdě odrážejí také změny v mikrobiální biomase. Stanovení celkové biomasy mikroorganismů v půdě většinou spočívá ve vyčíslení komponenty mikrobiální biomasy, nejčastěji uhlíku; nicméně je možné stanovit i další, např. dusík, síru nebo fosfor. Tyto komponenty musí být přítomny ve všech živých buňkách a po jejich odumření musí být buď rychle degradovány, nebo by se měly alespoň stát lehce extrahovatelné. Ke stanovení celkového organického uhlíku (TOC) a celkového dusíku (TN) půdní biomasy, ve třech vzorcích zemědělských půd i ve směsném vzorku (zemina+kompost), byla využita fumigačně extrakční metoda. Fumigací chloroformem byly buňky mikroorganismů lýzovány a byla uvolněna čerstvá organická hmota. Stanovovaný dusík (TN) a uhlík (TOC) byly následně extrahovány síranem draselným z fumigovaných i nefumigovaných vzorků a rozdíl mezi nimi byl pak připisován dané komponentě mikrobiální biomasy. Získané výsledky ukazují, že TOC v biomase testovaných půd se pohyboval v rozmezí 4,7-12,1 mg.25 g-1 sušiny; TN pak v rozmezí cca 0,6-3 mg.25 g-1 sušiny. Poměr C:N biomasy se pohyboval okolo 4-8:1. U směsi zeminy s kompostem, kde byla inhibována respirace půdních mikroorganismů Anoxomerem, bylo prokázáno, že množství TOC a TN korelovalo se stavem půdní biomasy a může tedy signalizovat nepříznivé změny půdní organické hmoty.
URI: http://hdl.handle.net/10563/25292
Date: 2013-02-08
Availability: Bez omezení
Department: Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
Discipline: Inženýrství ochrany životního prostředí


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
bartuňková_2013_bp.pdf 2.143Mb PDF View/Open
bartuňková_2013_vp.zip 68.20Kb Unknown View/Open
bartuňková_2013_op.doc 107Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account