Snímání tlaku pomocí mikropočítače

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Snímání tlaku pomocí mikropočítače

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dolinay, Jan
dc.contributor.author Odstrčil, Libor
dc.date.accessioned 2013-10-14T05:32:15Z
dc.date.available 2013-10-14T05:32:15Z
dc.date.issued 2013-02-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25384
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je vytvořit zařízení měřící tlak vzduchu pomocí mikropočítače. Toto zařízení měří atmosférický tlak, teplotu a nadmořskou výšku. Naměřená data posílá přímo do počítače, nebo je může ukládat do paměti pro pozdější přenos. V teoretické části jsou popsány základní metody měření tlaku. V praktické části jsou popsány použité součástky, postup návrhu a programové řešení zařízení. cs
dc.format 54 s. cs
dc.format.extent 1600766 bytes cs
dc.format.mimetype application/zip cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject atmosférický tlak cs
dc.subject tlakový senzor cs
dc.subject mikropočítač cs
dc.subject HCS08 cs
dc.subject atmospheric pressure en
dc.subject pressure sensor en
dc.subject microcontroller en
dc.subject HCS08 en
dc.title Snímání tlaku pomocí mikropočítače cs
dc.title.alternative Pressure Measurement Using a Microcontroller<br> en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dostálek, Petr
dc.date.accepted 2013-06-24
dc.description.abstract-translated The goal of this bachelor thesis is to construct an air pressure measuring device with microcontroller. Device measures atmospheric pressure, temperature and altitude. Measured values are sending to the computer memory or are stored for future transmission. The theoretical section describes basic air pressure measuring methods. The practical section is focused on components used, design procedure and programming solution. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/90 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 31960
dc.date.submitted 2013-06-12
local.subject tlak vzduchu cs
local.subject měřicí systémy cs
local.subject měření teploty cs
local.subject nadmořská výška cs
local.subject air pressure en
local.subject measuring systems en
local.subject temperature measurement en
local.subject height above mean sea level en


Files in this item

Files Size Format View
odstrčil_2013_bp.zip 1.526Mb Unknown View/Open
odstrčil_2013_vp.doc 288.5Kb Microsoft Word View/Open
odstrčil_2013_op.doc 286.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account