Interakce lidských buněk a kolagenových filmů s bioaktivními látkami

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Interakce lidských buněk a kolagenových filmů s bioaktivními látkami

Show simple item record

dc.contributor.advisor Humpolíček, Petr
dc.contributor.author Snášelová, Eva
dc.date.accessioned 2013-10-14T05:34:32Z
dc.date.available 2013-10-14T05:34:32Z
dc.date.issued 2013-02-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25388
dc.description.abstract Hlavním úkolem biomateriálů v medicíně je náhrada poškozené tkáně. Biomateriál musí splňovat celou řadu vlastností např. být biokompatibilní. Biopolymery, které se běžně vyskytují v živých organismech, tvoří širokou škálu materiálů využitelných k přípravě biomateriálů. Typickým biopolymerem pro biomedicínské aplikace je fibrilární bílkovina kolagen. Cílem této práce je stanovit vliv různých koncentrací antibakteriálních látek imobilizovaných v kolagenových filmech na buněčnou proliferaci. cs
dc.format 66 s. (13 279 znaků) cs
dc.format.extent 2910380 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject biomateriál cs
dc.subject kolagen cs
dc.subject nozokomiální infekce cs
dc.subject antibakteriální látka cs
dc.subject biomaterial en
dc.subject collagen en
dc.subject nosocomial infections en
dc.subject antibacterial compound en
dc.title Interakce lidských buněk a kolagenových filmů s bioaktivními látkami cs
dc.title.alternative Interaction of Human Cells with Collagen Films Containing Bioactive Compounds en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mráček, Aleš
dc.date.accepted 2013-06-19
dc.description.abstract-translated The major task of biomaterials application in medicine is replacement of damaged tissue. Therefore biomaterials must fulfill a number of properties eg. be biocompatible. Biopo-lymers which are commonly found in living organisms are often used in preparation of biomaterials. A typical biopolymer is fibrous protein collagen. The main aim of this study is to determine the effect of different concentrations of antibacterial substances immobilized on collagen films on cell proliferation. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/141 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Polymerní materiály a technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Polymeric Materials and Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 29473
dc.date.submitted 2013-05-27


Files in this item

Files Size Format View
snášelová_2013_bp.pdf 2.775Mb PDF View/Open
snášelová_2013_vp.doc 95.5Kb Microsoft Word View/Open
snášelová_2013_op.doc 98Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account