Kniha pro nevidomé

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Kniha pro nevidomé

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Kniha pro nevidomé
Autor: Surá, Alžběta
Vedoucí: Stránský, Bohuslav
Abstrakt: Tématem mé bakalářské práce je kniha pro nevidomé. Tato práce ukazuje můj postup při řešení daného úkolu od počátečních idejí aţ po její realizaci. Základním kamenem, bez kte-rého je nemoţné začít zpracovávat praktickou část, jsou cenné informace o ţivotě lidí se zrakovým handicapem, které blíţe popisuji v teoretické pasáţi. Prvním krokem práce je sna-ha pochopit odlišnosti ve vnímání nevidomého člověka. Také nahlédnu stručně do historie Braillova písma, prostuduji postupy čtení bodového písma a reliéfních obrázků. Teoretická část vrcholí průzkumem trhu s knihami jak haptickými, tak autorskými. V praktické části bych čtenáře ráda provedla celým procesem vzniku mé autorské dotykové knihy.
URI: http://hdl.handle.net/10563/25443
Datum: 2012-12-05
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav vizuální tvorby
Studijní obor: Multimedia a design - Vizuální komunikace


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
surá_2013_bp.pdf 1.911Mb PDF Zobrazit/otevřít
surá_2013_vp.doc 87Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
surá_2013_op.doc 86Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet