In vitro stanovení toxicity koloidního polyanilinu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

In vitro stanovení toxicity koloidního polyanilinu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Humpolíček, Petr
dc.contributor.author Netík, Karel
dc.date.accessioned 2013-10-15T14:37:41Z
dc.date.accessioned 2013-10-15T17:14:51Z
dc.date.available 2013-10-15T14:37:41Z
dc.date.available 2013-10-15T17:14:51Z
dc.date.issued 2013-02-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25489
dc.description.abstract Tato bakalářská práce přibližuje skupinu vodivých polymerů z hlediska jejich vlastního principu vodivosti i možného využití. Dále se zabývá jedním z hlavních představitelů této skupiny polymerů, polyanilinem, konkrétně jeho historií, přípravou a formami. Navazuje teorie cytotoxicity, metod jejího posuzování a kultivace buněčných kultur. V praktické části je zkoumán toxický vliv koloidního polyanilinu na lidské keratinocyty a myší fibroblasty NIH/3T3. en
dc.format 66 s. en
dc.format.extent 2500438 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Polyanilin en
dc.subject vodivé polymery en
dc.subject cytotoxicita en
dc.subject biokompatibilita en
dc.subject MTT en
dc.subject buněčné kultury en
dc.subject Polyaniline en
dc.subject conducting polymers en
dc.subject cytotoxicity en
dc.subject biocompatibility en
dc.subject MTT en
dc.subject cell culture en
dc.title In vitro stanovení toxicity koloidního polyanilinu en
dc.title.alternative In vitro Toxicity of Colloidal Polyaniline en
dc.type bakalářská práce en
dc.contributor.referee Hauerlandová, Iva
dc.date.accepted 2013-06-19
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on the conducting polymers in terms of their conductivity, biocompatibility and potential applications. The main attention is paid to the polyaniline, as one of the major representatives of conducting polymers. Specifically its history, preparation and forms. Follows the theory of cytotoxicity, cell viability methods and cell culture cultivation. In the practical part the toxic effect of colloidal polyaniline on human keratinocytes and mouse fibroblasts is studied. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů en
dc.description.result obhájeno en
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/141 en
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 en
dc.thesis.degree-discipline Polymeric Materials and Technology en
dc.thesis.degree-discipline Polymerní materiály a technologie en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů en
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 29471
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-05-29


Files in this item

Files Size Format View
netík_2013_bp.pdf 2.384Mb PDF View/Open
netík_2013_vp.doc 96Kb Microsoft Word View/Open
netík_2013_op.doc 96.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account