Projekt tvorby dlouhodobého a krátkodobého finančního plánu společnosti XY, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt tvorby dlouhodobého a krátkodobého finančního plánu společnosti XY, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Knápková, Adriana cs
dc.contributor.author Hubáčková, Zuzana cs
dc.date.accessioned 2013-10-21T11:50:55Z
dc.date.available 2013-10-21T11:50:55Z
dc.date.issued 2013-06-21 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25563
dc.description.abstract Ve své diplomové práci se zaměřuji na problematiku finančního plánování. Finanční plánování je důležitou složkou finančního řízení každého podniku, protože kvalitní finanční plán je předpokladem pro splnění stanovených cílů a dosažení budoucího úspěchu. Cílem mé diplomové práce je sestavení dlouhodobého a krátkodobého finančního plánu společnosti XY, s.r.o. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první, teoretické části shrnuji všechny důležité poznatky, které se týkají finančního plánování a tvorby finančního plánu. V praktické části představuji vybranou společnost XY, s.r.o., zhodnocuji její postavení na trhu včetně analýzy finančního zdraví a následně zpracovávám dlouhodobý finanční plán, který bude ve dvou variantách na období 2013 ? 2015. Tyto varianty zhodnotím a k vybrané variantě vypracuji krátkodobý finanční plán. Na závěr společnosti navrhnu doporučení do budoucna. cs
dc.format 104 s. cs
dc.format.extent 1839582 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject finanční plánování cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject dlouhodobý finanční plán cs
dc.subject krátkodobý finanční plán cs
dc.subject plánovaná rozvaha cs
dc.subject plánovaný výkaz zisků a ztrát cs
dc.subject plán peněžních toků cs
dc.subject financial planning en
dc.subject financial analysis en
dc.subject long-term financial plan en
dc.subject short-term financial plan en
dc.subject projected balance sheet en
dc.subject projected profit and loss statement en
dc.subject cash flow plan en
dc.title Projekt tvorby dlouhodobého a krátkodobého finančního plánu společnosti XY, s.r.o. cs
dc.title.alternative Project of Creating of Long-term and Short-term Financial Plan of the Company XY, s.r.o. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bartošíková, Romana cs
dc.date.accepted 2013-09-09 cs
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is focused on financial planning. Financial planning is an important component of the management of each company because good financial planning is a pre-requisite for realization of scheduled targets and achievement of future success. The aim of my diploma thesis is to draw up a long-term and short-term financial plan of company XY, s.r.o. The thesis is divided into two main sections. The first - theoretical section summa-rizes all important findings related to financial planning and creation of financial plan. The practical part begins with introduction of company XY, s.r.o., evaluates its position in the market including analysis of financial health and subsequently includes the long-term fi-nancial plan which is worked out in two options for the period 2013 - 2015. These options will be evaluated and I will work out a short-term financial plan for the selected option. Finally I will propose recommendations for the future. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/172 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 29491
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2013-08-12 cs


Files in this item

Files Size Format View
hubáčková_2013_dp.pdf 1.754Mb PDF View/Open
hubáčková_2013_vp.pdf 138.1Kb PDF View/Open
hubáčková_2013_op.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account