Analýza řízení devizových rizik ve společnosti ABC, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza řízení devizových rizik ve společnosti ABC, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Král', Miloš cs
dc.contributor.author Lukášová, Jana cs
dc.date.accessioned 2013-10-21T11:51:23Z
dc.date.available 2013-10-21T11:51:23Z
dc.date.issued 2013-06-21 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25564
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá řízením devizových rizik ve společnosti ABC s.r.o. Teoretická část je zaměřena na měnový trh, devizová rizika a možnosti jejich zajištění. Praktická část analyzuje devizovou pozici společnosti ABC s.r.o., uvádí bankovní produkty, které slouží k zajištění devizových rizik společnosti a obsahuje návrh řízení devizových rizik společnosti. cs
dc.format 63 s. cs
dc.format.extent 2133490 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Devizový trh cs
dc.subject devizové riziko cs
dc.subject devizová pozice cs
dc.subject měnový forward cs
dc.subject měnová opce cs
dc.subject zajištění cs
dc.subject Exchange market en
dc.subject foreign exchange risk en
dc.subject foreign position en
dc.subject currency forward en
dc.subject currency option en
dc.subject hedging en
dc.title Analýza řízení devizových rizik ve společnosti ABC, s.r.o. cs
dc.title.alternative Analysis of Management of Foreign Exchange Risk in the Company ABC Ltd. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hrubošová, Eva cs
dc.date.accepted 2013-09-09 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the management of foreign exchange risks in company ABC Ltd. Theoretical part is focused on exchange market, exchange rate risk and possibilities of hedging. Practical part analyzes foreign position of company ABC Ltd., names banking products that are used to hedging of foreign exchange risk and contains suggestion of management of foreign exchange risks of company. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika, specializace Management a ekonomika podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 30031
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2013-08-12 cs


Files in this item

Files Size Format View
lukášová_2013_bp.pdf 2.034Mb PDF View/Open
lukášová_2013_vp.doc 127Kb Microsoft Word View/Open
lukášová_2013_op.doc 126Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account