Analýza řízení zásob ve firmě CIE Unitools Press, a.s. ve Valašském Meziříčí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza řízení zásob ve firmě CIE Unitools Press, a.s. ve Valašském Meziříčí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macurová, Lucie
dc.contributor.author Lukášová, Renata
dc.date.accessioned 2013-10-21T11:57:15Z
dc.date.available 2013-10-21T11:57:15Z
dc.date.issued 2013-06-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25573
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku řízení zásob ve firmě CIE Unitools Press, a.s. ve Valašském Meziříčí. Cílem bakalářské práce je analyzovat a zhodnotit řízení zásob ve firmě a navrhnout možná opatření. Práce se skládá ze dvou částí, teoretická část a praktická část. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, které se vztahují k tématu bakalářské práce ? nákup, zásoby, funkce zásob, klasifikace zásob, oceňování zásob, řízení zásob, metody řízení zásob, skladování. V praktické části je zahrnuto představení společnosti, další část je věnována analýze řízení zásob. Na závěr jsou uvedeny návrhy na zlepšení řízení zásob ve společnosti. cs
dc.format 76 s. cs
dc.format.extent 2380028 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject nákup cs
dc.subject zásoby cs
dc.subject řízení zásob cs
dc.subject ABC analýza cs
dc.subject Kanban cs
dc.subject skladování cs
dc.subject purchasing en
dc.subject inventory en
dc.subject inventory management en
dc.subject ABC analysis en
dc.subject Kanban en
dc.subject storage en
dc.title Analýza řízení zásob ve firmě CIE Unitools Press, a.s. ve Valašském Meziříčí cs
dc.title.alternative Analysis of Inventory Management in Company CIE Unitools Press, a.s. in Valašské Meziříčí en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hrušecká, Denisa
dc.date.accepted 2013-09-09
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis is focused on inventory management in the company CIE Unitools Press, a.s. in the Wallachian Meziříčí. The aim of this Bachelor thesis is to analyze and evaluate inventory management in the company and propose possible solutions. The Bachelor thesis consists of two parts, a theoretical part and a practical part. In the theoretical section explains the basic concepts that relate to the topic of the thesis - purchasing, inventory, inventory functions, classification of inventory, inventory valuation, inventory management, inventory management method and storage. The practical part includes introduction of the company, the next section is devoted to the analysis of inventory management in the company. Finally, the proposals to improve inventory management in the company. en
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/118 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika, specializace Management a ekonomika podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 30572
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
lukášová_2013_bp.pdf 2.269Mb PDF View/Open
lukášová_2013_vp.doc 132.5Kb Microsoft Word View/Open
lukášová_2013_op.pdf 76.69Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account