Analýza daně z příjmů společnosti XY

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza daně z příjmů společnosti XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kolářová, Eva
dc.contributor.author Valouchová, Lucie
dc.date.accessioned 2013-10-21T11:59:42Z
dc.date.available 2013-10-21T11:59:42Z
dc.date.issued 2013-06-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25575
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou daně z příjmů právnických osob. V teoretické části jsou popsány základní pojmy daňového systému v České republice, vývoj sazby daně a teoretický výpočet daně z příjmů právnických osob. V praktické části jsem aplikovala poznatky z teorie a provedla analýzu daňového přiznání společnosti XY. V závěru praktické části byla navrhnuta optimalizace daně z příjmů v souladu s platnými zákony a předpisy. cs
dc.format 68 s. (63 578 znaků) cs
dc.format.extent 9999755 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Daň z příjmů právnických osob cs
dc.subject sazba daně cs
dc.subject daňově neuznatelné náklady cs
dc.subject daňově uznatelné náklady cs
dc.subject daňově zdanitelné výnosy cs
dc.subject daňově nezdanitelné výnosy cs
dc.subject daňové přiznání cs
dc.subject Corporate Income Tax en
dc.subject Income Tax Rate en
dc.subject Tax Costs en
dc.subject Non-taxable Costs en
dc.subject Tax Yield en
dc.subject Non-taxable Yield en
dc.subject Tax Return en
dc.title Analýza daně z příjmů společnosti XY cs
dc.title.alternative Analysis of Income Tax of the Company XY en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kuderová, Eva
dc.date.accepted 2013-09-09
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the problems the tax of corporate income. The theoretical part describes the basic concepts of tax system in the Czech Republic, the development rate of tax and theoretical calculation of the taxes on corporate income. In the practical part I have applied the knowledge of the theory and analyze tax return company XY. In the end of practical part was suggested optimization of the income tax under applicable laws and regulations. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 30350
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
valouchová_2013_bp.pdf 9.536Mb PDF View/Open
valouchová_2013_vp.doc 126.5Kb Microsoft Word View/Open
valouchová_2013_op.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account