Projekt zefektivnění systému řízení pohledávek v obchodní společnosti XY, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt zefektivnění systému řízení pohledávek v obchodní společnosti XY, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Paseková, Marie
dc.contributor.author Pešková, Pavlína
dc.date.accessioned 2013-10-21T12:06:30Z
dc.date.available 2013-10-21T12:06:30Z
dc.date.issued 2013-06-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25580
dc.description.abstract Cílem diplomové práce Projekt zefektivnění systému řízení pohledávek v obchodní společnosti XY, s.r.o. je navržení možných opatření a řešení v současném způsobu řízení pohledávek. V teoretické části diplomové práce je popsána pohledávka, řízení pohledávek a co vše pod tento pojem patří. V praktické části diplomové práce je charakterizována společnost, pro kterou je tato práce zpracována. V další části je provedena finanční analýza, která hodnotí situaci společnosti a je zde také provedena analýza pohledávek. Je zde také vyčíslen a vyhodnocen současný stav pohledávek. V poslední části je charakterizována evidence a správa pohledávek, způsoby zajištění pohledávek a návrh vnitřní směrnice pro tvorbu opravných položek a jsou navrženy možnosti řešení pohledávek po splatnosti u vy-braných odběratelů. cs
dc.format 84 s. (121 093 znaků) cs
dc.format.extent 8203279 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Pohledávka cs
dc.subject řízení pohledávek cs
dc.subject zajištění pohledávek cs
dc.subject vymáhání pohledávek cs
dc.subject pohledávky po splatnosti cs
dc.subject opravné položky k pohledávkám cs
dc.subject Claim en
dc.subject Claims management en
dc.subject securing of claims en
dc.subject enforecement of claims en
dc.subject overdue receiva-bles en
dc.subject correcting items for claims en
dc.title Projekt zefektivnění systému řízení pohledávek v obchodní společnosti XY, s.r.o. cs
dc.title.alternative The Project of Improvement Claims Management in Business Company XY, Ltd. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zubíková, Ivana
dc.date.accepted 2013-10-03
dc.description.abstract-translated The aim of thesis The project of improvement claims management in business company XY Ltd. is to propose possible measures and solutions in actual claims management system. In theoretical part of this thesis is desribed claim, also clais management and what belongs to this term. In practical part of this thesis is characterized company for which is this thesis processed. In next part is financial analysis which evaluates situation of company and there is also an analysis of claims. There is also quantified and evalueted actual situation of claims. In the last part is characterized records and receivables management, methods of securing receivables and a proposal of the guideline for creations correcting items and there are possible solutions for overdue receivables of selected customers. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/172 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 29600
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
pešková_2013_dp.pdf 7.823Mb PDF View/Open
pešková_2013_vp.zip 55.52Kb Unknown View/Open
pešková_2013_op.pdf 50.69Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account