Projekt zhodnocení osobního majetku na komoditním trhu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zhodnocení osobního majetku na komoditním trhu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Král', Miloš
dc.contributor.author Slivečka, Michal
dc.date.accessioned 2013-10-21T12:07:03Z
dc.date.available 2013-10-21T12:07:03Z
dc.date.issued 2013-06-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25581
dc.description.abstract Předmětem této diplomové práce je jasně definovat kapitálový trh, jeho možnosti a bariéry pro začínajícího obchodníka. Na vybraných instrumentech komoditního trhu pak na zákla-dě pozorování, vlastních zkušeností, technické, fundamentální a psychologické analýzy navrhnu investiční strategii, jejíž cílem bude zhodnocení osobního majetku v reálném trž-ním prostředí. Teoretická část obsahuje rozbor literatury, která se zabývá různými aspekty obchodování na kapitálových trzích. Praktická část obsahuje postup při tvorbě investiční strategie a její reálnou aplikaci. Na základě této aplikace pak hodnotí celý investiční projekt a dává podně-ty ke zlepšení této strategie. cs
dc.format 104 cs
dc.format.extent 2744222 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Analýza cs
dc.subject burza cs
dc.subject fundamentální cs
dc.subject graf cs
dc.subject obchodování cs
dc.subject psychologická cs
dc.subject ropa cs
dc.subject spekulace cs
dc.subject tech-nická cs
dc.subject trhy cs
dc.subject zlato cs
dc.subject Analysis en
dc.subject Exchange en
dc.subject Fundamental en
dc.subject Chart en
dc.subject Trading en
dc.subject Psychological en
dc.subject Oil en
dc.subject Speculation en
dc.subject Tech-nical en
dc.subject Markets en
dc.subject Gold en
dc.title Projekt zhodnocení osobního majetku na komoditním trhu cs
dc.title.alternative Evaluation of Personal Property on the Commodity Market Project en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrubošová, Eva
dc.date.accepted 2013-10-04
dc.description.abstract-translated The subject of this thesis is to clearly define the stock market, the opportunities and barriers for the beginning trader. At selected instruments of commodity market then based on the observation, personal experience, technical, fundamental and psychological analysis suggest an investment strategy whose aim will be to evaluation of personal assets in real market environment. The theoretical part contains a parsing of literature, which deals with various aspects of the stock markets trading. The practical part contains the procedure of formation the investment strategy and its real application. On basis of this application then evaluates the entire investment project and gives suggestions to improve this strategy. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/172 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 29710
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
slivečka_2013_dp.pdf 2.617Mb PDF View/Open
slivečka_2013_vp.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open
slivečka_2013_op.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account