Systém priorit pro řízení výrobních zakázek ve společnosti Pramet Tools, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Systém priorit pro řízení výrobních zakázek ve společnosti Pramet Tools, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macurová, Lucie
dc.contributor.author Žižlavský, Jakub
dc.date.accessioned 2013-10-21T12:11:38Z
dc.date.available 2013-10-21T12:11:38Z
dc.date.issued 2013-06-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25589
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá systémem priorit pro řízení výrobních zakázek ve společnosti Pramet Tools, s.r.o. Cílem této práce je sestavit takový systém priorit, pomocí něhož budou jednotlivé zakázky vyhodnoceny podle jejich důležitosti pro podnik. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy logistika, výroba, řízení a plánování výroby, a také teorie určování priorit, což slouží jako podklad pro analytickou část, zejména pak pro její projekt. V analytické části je prozkoumán stávající stav systému řízení priorit v podniku, stejně jako výrobní proces a kritéria, která mají zásadní vliv na určování priority zakázky. Projekt práce pak představuje ucelenou matici, pomocí níž se určují priority jednotlivých výrobních zakázek. cs
dc.format 83 cs
dc.format.extent 3284327 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject logistika cs
dc.subject výroba cs
dc.subject řízení a plánování výroby cs
dc.subject priority cs
dc.subject hodnocení zakázek cs
dc.subject logistics en
dc.subject production management and planning en
dc.subject priorities en
dc.subject evaluating orders en
dc.title Systém priorit pro řízení výrobních zakázek ve společnosti Pramet Tools, s.r.o. cs
dc.title.alternative Priority System for Managing Production Orders at Pramet Tools, s.r.o. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Chromjaková, Felicita
dc.date.accepted 2013-10-01
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the system of priorities for the control of production orders at Pramet Tools, s.r.o. The main goal of this work is to establish a system of priorities, which causes that orders will be evaluated according to their importance for the company. Theoretical part explains concepts of logistics, production management and production planning and also theory for setting priorities. This part provides basis for the analytical part, especially for the project. The analytical part describes the current situation of the system of control priorities, as well as the manufacturing proces and criteria, that have major influence on determining the priority of the order. The project shows an universal matrix for setting the priority of any production order. en
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/177 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 29819
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
žižlavský_2013_dp.pdf 3.132Mb PDF View/Open
žižlavský_2013_vp.pdf 175.5Kb PDF View/Open
žižlavský_2013_op.doc 130Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account