Projekt měření a řízení výkonnosti podniku XY

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt měření a řízení výkonnosti podniku XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Knápková, Adriana
dc.contributor.author Kolenčík, Petr
dc.date.accessioned 2013-10-21T12:13:43Z
dc.date.available 2013-10-21T12:13:43Z
dc.date.issued 2013-06-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25593
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na měření a řízení výkonnosti podniku XY. Cílem práce je analyzovat podnik pomocí klasických a moderních ukazatelů výkonnosti, identifikovat významné faktory ovlivňující finanční výkonnost a vypracovat projekt, který by navrhoval zavedení vhodného konceptu řízení výkonnosti vybrané společnosti. Práce se skládá z části teoretické a praktické. Teoretická část rozebírá kritickou literární rešerši se zaměřením na metody hodnocení a řízení podnikové výkonnosti. Praktická část je dále rozdělena na část analytickou a projektovou. Analytická část se zabývá konkrétním rozborem jednotlivých metod v návaznosti na získaná data z finančního účetnictví. Projektová část řeší návrh im-plementace vhodného konceptu pro řízení firemní výkonnosti podniku XY. cs
dc.format 106 s. (20 926 znaků) cs
dc.format.extent 2676674 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Výkonnost podniku cs
dc.subject ekonomická přidaná hodnota cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject vážené průměrné náklady na kapitál cs
dc.subject pyramidový rozklad cs
dc.subject implementace cs
dc.subject Company Performance en
dc.subject Economic Value Added en
dc.subject Financial Analysis en
dc.subject Weighted Average Costs of Capital en
dc.subject Pyramidal Decomposition en
dc.subject Implementation en
dc.title Projekt měření a řízení výkonnosti podniku XY cs
dc.title.alternative Project of Measuring And Management of the Company Performance in Company XY en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Remeš, Daniel
dc.date.accepted 2013-10-02
dc.description.abstract-translated The Diploma thesis is focused on measuring and managing company performance of the company XY. The thesis is aimed at analyzing the company using traditional and modern performance indicators, identifying the main factors influencing company performance and developing a project of implementing an appropriate concept of managing company per-formance. The work consists of theoretical and practical parts. The theoretical part de-scribes methods which can be used for measuring and managing company performance. The practical part consists of analytical and project parts. The analytical part deals with specific analysis of each method in relation to the data obtained from financial accounting. The project part is focused on designing appropriate concept of measuring and management of the company performance in the company XY. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/172 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 29534
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
kolenčík_2013_dp.pdf 2.552Mb PDF View/Open
kolenčík_2013_vp.pdf 61.92Kb PDF View/Open
kolenčík_2013_op.pdf 71.92Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account