Zhodnocení finančního zdraví společnosti Jitona a.s. v letech 2009 ? 2011.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zhodnocení finančního zdraví společnosti Jitona a.s. v letech 2009 ? 2011.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gebauer, Michal cs
dc.contributor.author Salajková, Ivana cs
dc.date.accessioned 2013-10-21T12:14:25Z
dc.date.available 2013-10-21T12:14:25Z
dc.date.issued 2013-06-13 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25594
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá posouzením finančního zdraví akciové společnosti za pomoci metod a postupů finanční analýzy. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části se zaměřuji na finanční analýzu obecně, zpracování dat a objasnění finančních ukazatelů. V analytické části je představena společnost, následuje provedení výpočtů a porovnání výsledků s doporučenými hodnotami. Výchozími dokumenty jsou účetní výkazy za roky 2009 až 2011. V závěru práce jsou shrnuty nejdůležitější poznatky a na jejich základě je zhodnoceno finanční zdraví společnosti Jitona a.s. cs
dc.format 99 s. (9 713 znaků) cs
dc.format.extent 2756304 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject finanční zdraví cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject výkaz zisku a ztráty cs
dc.subject poměrové ukazatele cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject financial health en
dc.subject balance sheet en
dc.subject profit and loss en
dc.subject ratios en
dc.title Zhodnocení finančního zdraví společnosti Jitona a.s. v letech 2009 ? 2011. cs
dc.title.alternative The Evaluation of the Financial Health of the Company Jitona a.s. from 2009 - 2011. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Heczková, Eva cs
dc.date.accepted 2013-09-10 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis discusses the assessment of the financial health of Jitona a.s. using methods of financial analysis. This thesis has two parts. The theoretical part describes the financial analysis in general, processing data and describes use of financial indicators. The analytical part presents the business summary of the company and performance calculations are undertaken for comparison with recommended values. The thesis is based on the company?s financial statements from years 2009 to 2011. The conclusion presents the key findings and summarises the financial health of Jitona a.s. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 32828
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2013-08-23 cs


Files in this item

Files Size Format View
salajková_2013_bp.pdf 2.628Mb PDF View/Open
salajková_2013_vp.pdf 634.5Kb PDF View/Open
salajková_2013_op.pdf 856.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account