Možnosti důchodového systému v ČR pro konkrétní věkové skupiny občanů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Možnosti důchodového systému v ČR pro konkrétní věkové skupiny občanů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Polách, Jiří cs
dc.contributor.author Bača, Milan cs
dc.date.accessioned 2013-10-21T12:23:37Z
dc.date.available 2013-10-21T12:23:37Z
dc.date.issued 2013-06-21 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25602
dc.description.abstract Diplomová práce pojednává o problematice důchodového systému a jeho využitím pro zabezpečení se na stáří. Teoretická část obsahuje přehled o současném důchodovém systému v České republice, jeho možnostmi financování, základními typy penzijních plánů a starobním důchodu v ČR. Následně se věnuji základní charakteristice důchodového spoření a doplňkového penzijní spoření. Praktická část diplomové práce se zabývá příčinami krize důchodového systému, analýzou současného důchodového systému v ČR. Následně je věnována pozornost pozitivním a negativním přínosům důchodové reformy. V projektové části jsou popsány tři modelové situace konkrétních klientů a návrh zapojení se do důchodového systému s cílem zabezpečení se na stáří s ohledem na věk, dobu možného spoření a individuální situaci. cs
dc.format 93 s. (140 241 znaků). cs
dc.format.extent 1577223 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject důchodový systém cs
dc.subject důchodová reforma cs
dc.subject důchodové spoření cs
dc.subject doplňkové penzijní spoření cs
dc.subject pension system en
dc.subject pension reform en
dc.subject retirement savings en
dc.subject supplementary pension savings en
dc.title Možnosti důchodového systému v ČR pro konkrétní věkové skupiny občanů cs
dc.title.alternative Possibilities of Pension System in the Czech Republic for Specific Age Groups of Citizens en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pastuszková, Eliška cs
dc.date.accepted 2013-10-02 cs
dc.description.abstract-translated The Master's thesis deals with pension system and financial security in old age. The theoretical part provides an overview of the current pension system in the Czech Republic, its financing options, the basic types of pension plans and retirement in the country. Then I describe the basic characteristics of retirement savings and supplementary pension savings.The practical part of the thesis deals with the causes of the crisis of the pension system, analysis of the current pension system in the Czech Republic. Then I deal with positive and negative benefits of pension reform. The project part describes three scenarios of specific clients and drafts of involvement in the pension system to secure them in their old age regarding the age, possible saving period and individual situation. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/172 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 29514
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2013-08-12 cs


Files in this item

Files Size Format View
bača_2013_dp.pdf 1.504Mb PDF View/Open
bača_2013_vp.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open
bača_2013_op.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account