Zdokonalení systému motivace zaměstnanců ve společnosti Harmony servis plus, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zdokonalení systému motivace zaměstnanců ve společnosti Harmony servis plus, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dytrt, Zdeněk
dc.contributor.author Schnürmacherová, Beáta
dc.date.accessioned 2013-10-21T12:25:06Z
dc.date.available 2013-10-21T12:25:06Z
dc.date.issued 2013-06-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25604
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá oblastí motivace zaměstnanců podniku Harmony servis plus, s.r.o. Teoretická část obsahuje obecné poznatky o motivaci zaměstnanců. Praktická část je zaměřena na charakteristiku podniku a analýzu dotazníkového šetření současného systému motivace a spokojenosti zaměstnanců. Závěrem práce uvádím nové motivační návrhy a doporučení, které jsou založeny na požadavcích zaměstnanců a výsledcích provedené analýzy. Tato doporučení by měla přispět k efektivnějšímu fungování podniku. cs
dc.format 108 s. cs
dc.format.extent 3137726 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject řízení lidských zdrojů cs
dc.subject motivace cs
dc.subject stimulace cs
dc.subject motivační program cs
dc.subject spokojenost zaměstnance cs
dc.subject zpětná vazba cs
dc.subject human resource management en
dc.subject motivation en
dc.subject stimulation en
dc.subject motivation program en
dc.subject employee satisfaction en
dc.subject feedback en
dc.title Zdokonalení systému motivace zaměstnanců ve společnosti Harmony servis plus, s.r.o. cs
dc.title.alternative Upgrade of the Employee's Motivation System in Company Harmony Servis Plus, s.r.o. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Končitíková, Gabriela
dc.date.accepted 2013-09-11
dc.description.abstract-translated This thesis is concerned with the motivation of company employees Harmony service plus, s.r.o. The theoretical part contains general knowledge of employee motivation. The practical part is concentrated on the characteristics of the enterprise and current system of motivation and job satisfaction. The thesis concludes with suggestions for new motivational suggestions and recommendations that are based on requirements of employees and the results of the analyses. These recommendations should contribute to the more effective functioning of the company. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 29701
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
schnürmacherová_2013_dp.pdf 2.992Mb PDF View/Open
schnürmacherová_2013_vp.doc 130Kb Microsoft Word View/Open
schnürmacherová_2013_op.doc 72.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account