Projekt tvorby vnitropodnikových směrnic pro společnost FUDENCIA, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt tvorby vnitropodnikových směrnic pro společnost FUDENCIA, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Heczková, Eva
dc.contributor.author Zmarzliaková, Daniela
dc.date.accessioned 2013-10-21T12:26:59Z
dc.date.available 2013-10-21T12:26:59Z
dc.date.issued 2013-06-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25607
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je vypracování návrhu vnitropodnikových směrnic pro společnost FUDENCIA, s.r.o. V teoretické části jsou charakterizovány jednotlivé typy účetních jednotek, účetnictví podnikatelů, účetní závěrka ve zjednodušeném rozsahu, legislativní předpisy upravující účetnictví podnikatelů, účetní doklady a oceňování v účetnictví. Dále jsou v této části uvedeny poznatky týkající se významu, účelu a náležitostí vnitropodnikových směrnic, jejich členění, legislativa a je zdůrazněna důležitost jejich aktualizací. V praktické části je představena společnost FUDENCIA, s.r.o. a provedeny marketingové analýzy této společnosti. V projektové části je nejprve zhodnocena potřebnost jednotlivých vnitropodnikových směrnic, jejich přínos společnosti a následně je vypracováno několik nejdůležitějších směrnic do komplexního souboru vnitropodnikových směrnic. cs
dc.format 101 s. (108 655 znaků) cs
dc.format.extent 3501794 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject účetní jednotka cs
dc.subject vnitropodniková směrnice cs
dc.subject účetní závěrka cs
dc.subject pohřební služba cs
dc.subject účetnictví podnikatelů cs
dc.subject oběh účetních dokladů cs
dc.subject odpisy cs
dc.subject accounting unit en
dc.subject intradepartmental guidelines en
dc.subject accounting deadlines en
dc.subject funeral service en
dc.subject business accounting en
dc.subject circulation of accounting documents en
dc.subject depreciations en
dc.title Projekt tvorby vnitropodnikových směrnic pro společnost FUDENCIA, s.r.o. cs
dc.title.alternative The Project Of The Intradepartmental Accounting Guidelines Creation In The Company FUDENCIA, Ltd. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šteker, Karel
dc.date.accepted 2013-10-04
dc.description.abstract-translated The aim of this Master thesis is drafting internal guidelines for the company FUDENCIA, Ltd. In the theoretical part are characterized different types of business units, business accounting, financial statements in a simplified scale, legislative regulations governing business accounting, accounting documents and valuation in accounting. The following in this section are findings concerning the meanings, the purpose and requirements of internal guidelines, their classification, legislation and emphasized the importance of their updates. In the practical part is presented the company FUDENCIA, Ltd. and carried out marketing analysis of the company. In the project part is first evaluated the usefulness of internal guidelines, their contribution to company and subsequently developed several most im-portant guidelines in a comprehensive set of internal guidelines. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/172 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 29724
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2013-08-12


Files in this item

Files Size Format View
zmarzliaková_2013_dp.pdf 3.339Mb PDF View/Open
zmarzliaková_2013_vp.doc 131Kb Microsoft Word View/Open
zmarzliaková_2013_op.doc 127Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account