Hodnocení finanční situace firmy MOEL s.r.o. v letech 2009-2012

DSpace Repository

Language: English čeština 

Hodnocení finanční situace firmy MOEL s.r.o. v letech 2009-2012

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juřeník, Petr
dc.contributor.author Kovaříková, Klára
dc.date.accessioned 2013-10-21T12:27:37Z
dc.date.available 2013-10-21T12:27:37Z
dc.date.issued 2013-06-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25608
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti MOEL s.r.o. Šumice. Finanční analýza je provedena za období čtyř let, od roku 2009 do roku 2012. V první části se věnuje literární rešerši a jsou v ní popsány informace o finanční analýze a o nejčastěji používaných postupech. Druhá část má praktický charakter, úvod je věnován seznámení se s analyzovanou firmou. Dále je na základě účetních výkazů provedena finanční analýza společnosti za sledované období. V závěru jsou navržena opatření do budoucna ke zlepšení finanční situace. cs
dc.format 56 s. (65 901 znaků) cs
dc.format.extent 2487250 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject zadluženost cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject obratovost cs
dc.subject čistý pracovní kapitál cs
dc.subject účetní výkazy cs
dc.subject bonitní modely cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject indebtedness en
dc.subject liquidity en
dc.subject profitability en
dc.subject turnover rate en
dc.subject net working capital en
dc.subject financial statements en
dc.subject credibility models en
dc.title Hodnocení finanční situace firmy MOEL s.r.o. v letech 2009-2012 cs
dc.title.alternative Assessment of the Financial Situation of the Company MOEL Ltd. in the Years of 2009-2012 en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Brázdilová, Petra
dc.date.accepted 2013-09-10
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the assessment of financial situation of the company MOEL Ltd. Šumice. Financial analysis is conducted for a period of four years, from 2009 to 2012. The first part is devoted to literature search and are described in the information and financial analysis of the most commonly used procedures. The second part is a practical character, introduces the analyzed company. It is based on the financial statements of the financial analysis for the period. In conclusion, the proposed measures to improve the financial situation. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 32826
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-08-23


Files in this item

Files Size Format View
kovaříková_2013_bp.pdf 2.372Mb PDF View/Open
kovaříková_2013_vp.pdf 588.2Kb PDF View/Open
kovaříková_2013_op.pdf 732.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account