Výzkum možností nových metod měření tvrdosti polymerů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Výzkum možností nových metod měření tvrdosti polymerů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maňas, David cs
dc.contributor.author Ovsík, Martin cs
dc.date.accessioned 2013-10-21T12:28:52Z
dc.date.available 2013-10-21T12:28:52Z
dc.date.issued 2010-09-01 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25609
dc.description.abstract Disertační práce se zabývá výzkumem možností využití nových indentačních metod pro hlubší charakterizaci mechanického chování polymerů. Pro měření a zkoumání vlastností jako je vtisková tvrdost, vtiskový modul, vtiskové tečení a deformační práci při vtisku indentoru byla využita metoda Instrumentované zkoušky tvrdosti DSI (Depth Sensing Indentation). K posouzení možností využití Instrumentované zkoušky tvrdosti byly studovány vlastnosti základních polymerů a polymerů modifikovaných ozařováním. Byly studovány změny vlastností v závislosti na aplikované dávce záření. cs
dc.format 179 s. cs
dc.format.extent 8084295 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Mikrotvrdost cs
dc.subject Instrumentovaná zkouška tvrdosti cs
dc.subject DSI cs
dc.subject mechanické vlastnosti cs
dc.subject radiační síťování cs
dc.subject modifikace polymerů cs
dc.subject beta záření cs
dc.subject Microhardness en
dc.subject Depth Sensing Indentation en
dc.subject DSI en
dc.subject mechanical properties en
dc.subject radiation cross-linking en
dc.subject modification of polymers en
dc.subject beta rays en
dc.title Výzkum možností nových metod měření tvrdosti polymerů cs
dc.title.alternative Research of New Methods of Polymer Hardness Testing en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee cs
dc.date.accepted 2013-09-17 cs
dc.description.abstract-translated The doctoral thesis deals with research of possible utilization of new indentation methods for deeper characterization of polymer's mechanical behavior. The depth sensing indentation method (DSI) has been used for a measuring and investigating of polymer properties such as indentation hardness, indentation modulus, indentation creep and deformation work during indenter indentation. Properties of basic polymers and polymers modified by irradiation were studied for assessment of possible utilization of instrumented hardness test. Dependence of properties changes on applied irradiation dose was studied. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/217 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Nástroje a procesy cs
dc.thesis.degree-discipline Tools and Processes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 32928
dc.date.submitted 2013-07-08 cs


Files in this item

Files Size Format View
ovsík_2013_dp.pdf 7.709Mb PDF View/Open
ovsík_2013_vp.pdf 216.8Kb PDF View/Open
ovsík_2013_op.zip 210.2Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account